Atheragram Structura ett rekommenderat företag!

Atheragram Structura i Solberga har fått utmärkelsen R-licens. Licensen tilldelas företag eller organisationer som håller de etiska frågorna högt på dagordningen när det gäller gott och seriöst uppträdande mot sina medarbetare och kunder.

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag och organisationer som är kända för god affärsetik och som kan rekommenderas. Margareta Carlsson fick glädjen att ta emot licensintyget av Mats Franzén från R-Företagen i Jönköping.

En R-licens tilldelas företag eller organisationer efter noggrann prövning. För att kvalificera behöver man rekommendationer i sju olika steg. Personligt besök av R-Företagen är en självklar del för att bedöma företagskulturen. Ekonomin, ägarstruktur och rykte där man är verksam är väsentliga parametrar. Samtliga medarbetare deltar även i ett etikseminarium. Dessutom förbinder man sig att följa och eftersträva R-licensens etikpolicy. R-Företagen mäter regelbundet företagskulturen för att säkerställa etikpolicyn.

Atheragram Structura hjälper chefer och ledare att gå från vision, varumärke och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden. Utvecklar ledarskap och strukturer som odlar medarbetare och kultur och som stärker och utvecklar verksamheten.

Publicerad 2014-09-10 | Av: Jacob Sundberg