Dags att nominera Årets unga ledande kvinna 2019

Nu öppnar möjligheten att nominera en ledarförebild i Jönköpings län som ska utses till Årets unga ledande kvinna! Utmärkelsen är en satsning som på sikt ska bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. 

Initiativet till Årets unga ledande kvinna togs 2015 när Ledarnas jämställdhetsbarometer släpptes och pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det kommer till andel kvinnliga chefer. Statistik från 2017(SCB) visar att snittet för länet har ökat till 34% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns det mycket att göra. I Nässjö kommun är andel kvinnor i chefsposition 35%.

För femte gången ska Årets unga ledande kvinna utses i Jönköpings län. Utmärkelsen startades 2015 mot bakgrund av att Jönköpings län då var sämst i landet gällande antalet ledare som är kvinnor.

– Statistiken visar att siffrorna förändras till det bättre – men det går för långsamt. Arbetet med Årets unga ledande kvinna behövs fortfarande – jämställdhet kommer inte av sig självt. För varje år har vi fått in ett ökat antal nominerade med otroligt hög kompetens, och dessutom ställer sig fler organisationer och företag bakom initiativet. Därför fortsätter vi att jobba med projektet och att lyfta fram ledarförebilder som är kvinnor, säger Nana Björnberg, en av projektledarna för Årets unga ledande kvinna.

Under föregående fyra år har totalt 100 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna, en lista som med denna omgång kommer att fortsätta växa.

”Förra året kom rekordmånga nomineringar in”

https://aretsungaledandekvinna.se kan du fram till den 31 oktober nominera kvinnor under 35 år som bor i länet. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2020 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras.

En av dessa vinner högsta pris och får utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. StyrelseAkademien kommer dessutom dela ut ett specialpris, en styrelseutbildning, till den förebild på listan som visar störst potential att vara med och bidra till att öka andelen kvinnor i länets styrelser.

– Förra året kom rekordmånga nomineringar in – hela 150 stycken – och projektets rekryteringspartner Poolia hade det tuffa och omfattande jobbet att välja ut vilka som skulle placera sig på listan. Hela 40% av kvinnorna på förra årets lista bor och verkar utanför Jönköpings kommun och i år satsar vi ytterligare på att locka nomineringar från hela länet, säger Maria Göransdotter, en av projektledarna för Årets unga ledande kvinna.

Vem kan nomineras till Årets unga ledande kvinna?

– En ledare är ett vitt begrepp och utmärkelsen vänder sig brett, till alla typer av ledare. Vi välkomnar ledare inom näringslivet, offentlig sektor och ideell verksamhet. Ledare från stora och små verksamheter. VD:ar, förändrare, företagsägare, styrelseledamöter, mellanchefer, regionchefer, föreningsledare, opinionsbildare samt alla andra som känner sig eller betraktas som ledare, säger Nana Björnberg.

Kriterierna för att kvalificera sig till listan är att den nominerade…
• är en ledare boende i Jönköpings län
• är kvinna född 1984 eller senare
• kan uppvisa resultat av sitt ledarskap
• är en förebild i sitt sätt att agera
• har en förmåga att inspirera sin omgivning
• inte är en del av tidigare års listor.

– Sedan tidigare innehåller listan förebilder som visat upp resultat av ett skickligt ledarskap inom kommunal verksamhet, tillverkande industri, logistik, skolväsendet och idéburna organisationer. Den är en guldgruva för rekryterare och valberedningar, som vi hoppas att många av regionens företag och organisationer tittar på när de söker experter, föreläsare och kandidater till spännande tjänster, avslutar Maria Göransdotter.

>> Nominera Årets unga ledande kvinna 2019 här!

 


 

Om projektet Årets unga ledande kvinna
Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Ridsportalliansen Jönköping och projektet drivs sedan 2019 av Science Park och Handelskammaren Jönköpings län. Satsningen förverkligas genom stöd av Poolia, Hall Media, Combitech, Saab, IKEA, Jönköping University, Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Länsstyrelsen i Jönköpings län, HSB Göta, Cybercom, Elmia, Kinnarps, Yellon, Day Fotografi, StyrelseAkademien och FC-gruppen.
Överskottet från projektet går i år till Ridsportalliansens arbete med att inspirera och ge verktyg till unga ledare.

Publicerad 2019-10-17 | Av: Nicole Erkensten

Nässjöprojekt får internationell uppmärksamhet i 105 länder

Growkomp-projektet, som under 2016–2018 utvecklade 21 bolags innovationsförmåga från Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköping, används som mall för liknande projekt utomlands. 
Utvecklingsprojektet Growkomp avslutades med en konferens på Hooks Herrgård, där deltagarna vittnade om det goda resultatet av satsningen.
En av deltagarna var Ragnars, som redan då vunnit nya affärer tack vare Growkomp. 
Huvudleverantör till projektet var Innovation 360 Group. Magnus Penker, vd och en av grundare till företaget, är internationellt erkänd expert inom innovation, digitalisering och företagsomvandling.

Under tre år hade Growkomp i uppdrag att bidra till en ökad tillväxt och konkurrenskraft för bolag inom tillverkningsindustrin. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden och drevs av näringslivsenheterna i Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköping kommuner i nära samarbete med Jönköping Universitet och Science Park Jönköping samt huvudleverantörerna Codeq och Innovation 360 Group. 

Projektet blev mycket lyckat och Magnus Penker från Innovation 360 Group berättar att de nu startar upp liknande projekt utomlands.

– Bolag i Nordirland får nu samma möjlighet att utvecklas som bolagen i Sävsjö, Nässjö, Vaggeryd och Jönköping fick, säger han. Vi för även dialoger med länder i Nordamerika som är intresserade av att starta upp liknande projekt och vi marknadsför satsningarna som utvecklades i Nässjö emot 105 länder, fortsätter han.

– Jag har haft flera samtal med aktörer ute i dessa 105 länder, bland annat Australien, Tyskland, Italien och Kanada, som är intresserade av att starta liknade projekt, säger Claes Johansson, vd för Nässjö  Näringsliv AB. Vid en föreläsning om Growkomp i Stockholm närvarade representanter från 22 av dessa 105 länder, som ville lära sig mer om projektet. Det är också ett tillfälle där Nässjö sätts på kartan, fortsätter han.

Growkomp startades med att analysera de deltagandes företagens nuläge. Bland annat fick företagen genomföra en InnoSurvey-analys som mäter ens innovationsförmåga. Verktyget har tagits fram av Innovation 360 Group och är unikt på marknaden. Efter en väl genomförd nulägesanalys fick företagen utbildning och företagsintern coachning inom Growkomps tre fokusområden: kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga.

– När Growkomp avslutades hade företagen uppdaterat sina affärsplaner, utvecklat sitt innovationsarbete och blivit mer insatta i kompetens-, försörjning- och hållbarhetsfrågor, säger Claes Johansson.

– Den här modellen har visat sig vara oerhört framgångsrik, säger Magnus Penker. I genomsnitt ökade företagen sina orderböcker med 25 procent, fortsätter han.

Growkomp 2.0 utvecklar ytterligare 15 bolag 

Under 2018 avslutades Growkomp med en konferens där företagen fick berätta om projektets betydelse för just deras verksamheter. Under konferensen bjöd man även in företag till ett Growkomp 2.0.

– Tack vare ytterligare medel från Europeiska Socialfonden kunde vi förlänga projektet med ett år, säger Claes Johansson. Growkomp 2.0 startades under 2018 och kommer att avslutas nu under årsskiftet 2019-2020, fortsätter han.

I Growkomp 2.0 deltar 13 företag från olika branscher. Projektet är en kortare variant av Growkomp 1.0, där man träffas vid sex bootcamps och får intern coachning. Totalt kommer Growkomp ha utvecklat 34 bolag i Sverige, och med tiden kanske ännu fler utomlands.

 


 

Medverkande företag i Growkomp 1.0

ABL Construction Equipment
Anderssons Mekaniska
Bright Dental
Enventus
Expedit
Expodul Inredning
Grimstorps Byggkomponenter
ITAB Shop Concept Jönköping
ITAB Shop Concept Nässjö
Kuvertteamet
Midtrailer
Morgana
Orwak
Pen Interiör
Proton Engineering
PMC Cylinders
Ragnars Inredningar
Sivab Pressverktyg
WOG Metall
Wog Trä
Östrand Hansen

 


 

Medverkande företag i Growkomp 2.0

Forserum Safety Glass
Hags
Härenvik
JSC IT-partner
Kylpanel
Lagerservice
Nevotex
Sandstedt El
Solberga Station
Stormtrivs
Svensson & Linnér
Sävjo Plastic
Sävsjö Transport
Tranås Rostfria
Westal

 


 

Läs mer

> Ytterligare 15 bolag får möjligheten att utvecklas

> Miljonsatsning på industriföretag gav resultat

> Industriföretag på ”bootcamp” i Nässjö

> Innovation i fokus för industriföretag

> Nu lyfter Growkomp – miljoner i utveckling till Nässjöföretag

Publicerad 2019-10-14 | Av: Nicole Erkensten

Nordic Infracenters projekt uppmärksammas med pris

Under Nordic Rail mässan i Jönköping blev det klart att Strukton Innovation Award 2019 går till projektet Framtidens Järnväg! Framtidens Järnväg bedrivs av Nordic Infracenter som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB.

̶  Vi är oerhört stolta över att ha vunnit Strukton Innovation Award 2019. Vi ska naturligtvis göra allt för att förvalta det på bästa sätt, säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare för Nordic Infracenter och projektledare för Framtidens Järnväg.

Strukton Innovation Award instiftades 2017 och har tillkommit för att stimulera innovativ utveckling i järnvägsbranschen. Projektet Framtidens Järnvägs syftar till att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv kring teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning och på så sätt utveckla konkurrenskraft och tillväxt hos järnvägsrelaterade företag.

Juryns motivering:

Med den snabba digitaliseringen inom järnvägssektorn krävs ny kompetens, nya utbildningsmodeller och sätt att arbeta. Under ledordet ”Tillsammans” vill projektet Framtidens Järnväg stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning. Projektet ligger helt rätt i tiden, och med sitt spektrum av infallsvinklar och samarbetspartners har det alla möjligheter att lyckas!

Övriga finalister var Trafikverkets Arne Nissen samt underhålls- och installationsverktyget Mint 1.2 som är framtaget av Bombardier.


 

Läs mer:

>> Nässjö Näringsliv beviljas miljoner till utveckling av järnvägsbranschen

 

Publicerad 2019-10-11 | Av: Nicole Erkensten

Piggabutiken har börjat podda: ”Vi vill göra vår kunskap lättillgänglig”

Kunskap, tips och inspiration inom hudvård och hälsa, det bjuder Piggabutiken på i sin nya podd. Hälsokedjan, som har butik i Nässjö och Tranås samt en e-handel, har fått många positiva reaktioner för PiggaPodden.
Katarina Carltad, Håkan Montelius och Emelie Lind i Noga Strategibyrås poddstudio.

Katarina Carltad, Håkan Montelius och Emelie Lind i Noga Strategibyrås inspelningsstudio. Foto: Mikael Nyander, Noga Strategibyrå

I augusti släppte Piggabutiken sitt första poddcastavsnitt: Varför är det så viktigt med ekologisk hudvård? I avsnittet får vi lära känna butikens ägare och hudvårdsterapeuten Katarina Carltad. Som nybliven mamma under 2001 började hon leta efter naturliga och ekologiska hudvårdsprodukter till sina barn, som vilket då inte var så enkelt att hitta. Hon berättar vilken betydelse riktigt bra hudvårdsprodukter har på kroppen och ger lyssnaren tips på flera krämer. Med henne i podden finns även Håkan Montelius, tidigare journalist och programledare för Aftonbladet och Svenska Dagbladet, men numera innehållsstrateg på Noga Strategibyrå.

– Vi har jobbat med Noga Strategibyrå under flera år och under ett av våra möten i våras fick vi syn på deras nya inspelningsstudio, berättar Katarina Carltad när vi träffar henne i butiken. När vi såg studion blev vi så inspirerade att själva spela in några avsnitt, fortsätter hon.

Ett sätt att möta kunden

Innan semester hade Piggabutiken och Noga Strategibyrå spelat in tre avsnitt tillsammans och efter semester spelades ytterligare två in.

– Vi har fått jättemycket positiv respons på vår podd och redan fått flera lyssnarfrågor! Att nå ut till våra befintliga och blivande kunder på det här sättet är otroligt roligt och givande. Vi vill göra våran kunskap lättillgänglig och hjälpa våra kunder oavsett var de befinner sig, säger Katarina Carltad.

Tack vare webbutiken har Piggabutiken kunder över hela landet.

– Vi får flest beställningar från Stockholm. Vår onlinebutik är också väldigt stark i Göteborg, Malmö och Linköping, säger hon och fortsätter:

– Eftersom konkurrensen är hård på nätet gäller det att sticka ut och hänga med i trender. Vi syns idag i flera sociala kanaler och vi bloggar, men det gäller att möta kunden där hon eller han är. Just nu är det många som gillar att lyssna på poddar och då är det där vi ska vara, säger hon.

Fler avsnitt är på gång

Idag är fem avsnitt publicerade och fler spelas in.

– Vi har så många olika kompetenser på företaget och en väldigt bredd på ämnen som vi kan beröra, så när vi väl började spela in de första avsnitten fick vi snabbt idéer på nya. I de första fem avsnitten är mina anställda med, Emelie Lind, Karin Svanberg och Malin Bengtsson, som alla är duktiga inom sina områden hälsa och hudvård, säger hon.

Katarina avslöjar att i de nya avsnitten kommer hon att bjuda in några välkända personer i hälsobranschen.

– Jag kan inte gå ut med några namn ännu, men den som lyssnar kommer att få se! avslutar hon.


 

PiggaPodden finns att hitta på Spotify, Itunes och iPhone-appen Podcaster.

 

Publicerad 2019-10-08 | Av: Nicole Erkensten

Nu är Fideli Omsorgs LSS-boende invigt

Den 19 september var det öppet hus i Fideli Omsorgs nybyggda LSS-boende i Nässjö. Gruppbostaden ska bli ett hem för sex personer. ”Redan i onsdags flyttade den första personen in”, säger David Eller, ny vd på Fideli Omsorg.
Här på Skungelidsvägen 57 i Norrboda har Fideli Omsorg byggt ett LSS-boende. ”Att bo hos oss ska kännas som att bo och leva precis som alla andra, därför väljer vi att bygga moderna fastigheter som ligger i vanliga villaområden”, säger vd David Eller. 
Under onsdagseftermiddagen fick allmänheten hälsa på i det nya boendet.
Boendet invigdes med traditionsenlig bandklippning som följdes av applåder.
Från vänster står Magnus Platin, verksamhetschef, David Eller, vd och delägarna Mikael Sjödahl, Jörgen Sommar och Mårten Johansson.
Lägenheterna är tvårumslägenheter med eget kök, badrum och uteplats. 
Utöver lägenheterna finns gemensamma utrymmen för de boenden att träffas på och laga mat tillsammans.
Några ur personalgruppen i Nässjö. Från vänster står Elizabeth Zackrisson, Christine Rudolfsson, Hanna Brolund och Anna Kylberg.
Besökarna fick med sig en goodiebag hem som innehöll marmelad, knäckebröd och granola som de boenden i Vetlanda har gjort. Delägaren Mikael Sjödahl berättar att Fideli Omsorg planerar att öppna daglig verksamhet i Nässjö. ”Kanske är det just bakning och catering som vi kommer att fokusera på i den dagliga verksamheten i Nässjö”, säger han vid invigningen.

Nu är Fideli Omsorgs första gruppbostad i Nässjö inflyttningsklart! Redan i onsdags flyttade den första av sex personer in.

– Alla våra lägenheter är bokade utom en, säger David Eller, vd på Fideli Omsorg. För oss är det oerhört viktigt att bygga i en stad där kommunen välkomnar oss och vill ha oss som ett komplement. Av våra sex lägenheter är fyra bokade av kommunen, vilket vi tycker är jätteroligt och vi är stolta över det förtroendet, fortsätter han.

David Eller tillsattes som ny vd i maj månad efter Mårten Johansson som gått över till ekonomichef. David kommer senast från Nytida som försäljningschef och har 16 års erfarenhet inom omsorgsbranschen.

Flera nya arbetstillfällen

Fidelis gruppbostad har skapat flera nya arbetstillfällen i Nässjö.

– Antal medarbetare i gruppbostaden är behovsstyrt, men hittills har vi anställt sex personer. Vi söker ytterligare en medarbetare och vi kommer att anställa några timvikarier också, säger David Eller.

I april etablerade Fideli Omsorg sitt huvudkontor i Nässjö, vilket är en arbetsplats för David Eller och sex andra personer. Totalt skapar Fidelis satsningar runt 10-15 nya arbetstillfällen i Nässjö, och David berättar att det kan bli ännu fler.

– Vi vill växa i Nässjö och ser på möjligheten att bygga en till gruppbostad här. Vi ser att både Nässjö kommun och andra kommuner i närheten har behov av fler bostäder av denna typ, avslutar han.


Om Fideli omsorg
Fideli Omsorg erbjuder boendelösningar för vuxna inom ramen för SoL och LSS. Företaget startades 2016 och finns med boenden i Tranås, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Nässjö.


Läs mer:

>> Fideli omsorg öppnar huvudkontor i Nässjö

>> Fideli Omsorg planerar LSS-boende i Nässjö

Publicerad 2019-09-19 | Av: Nicole Erkensten