Etablera

Amerikanska Sherwin-Williams etableras i Nässjö.

Företag som önskar etablera sig i Nässjö kan räkna med att bli väl omhändertagna. Nässjö Näringsliv AB arbetar enligt OneDoor-metoden, vilket innebär att vi ger snabb och smidig service och goda råd i förtroende.

Genom att knyta samman kompetenser på ett stort antal områden – mark, fastighet, affärsutveckling med mera – kan vi erbjuda helhetslösningar till dig som önskar hitta ett bra läge för etablering. All denna kompetens når du via en enda dörr.

Logistik

Logistic Park Nässjö är ett samlingsnamn för ett antal logistikintensiva företag och ytor i Nässjö, med direktanslutning till stambanan och 25 minuter till E4:an. Konceptet ägs och drivs av Nässjö Näringsliv AB.

Nässjö har en lång tradition av lojal och kompetent personal med stark arbetsmoral och hög effektivitet.  Att det dessutom är den enda svenska staden med järnvägslinjer i 6 olika riktningar gör Nässjö till en ypperlig placering för tillverknings- och logistikintensiva företag. En av Sveriges ledande kombiterminaler finns i Nässjö. Nässjö Näringsliv AB:s och Nässjö kommuns lösningsorienterade arbete har lett till att Jysk, Tura Scandinavia, ITAB och flera andra företag har förlagt sina verksamheter till Nässjö.

Tillverkande företag

Tillväxt i tillverkning har under flera decennier utvecklats till ett kluster med tillverkande företag. Här finns en rad högeffektiva företag på den internationella marknaden. Den småländska entreprenörsandan har bidragit till den goda arbetsviljan och inte minst kompetens som gått i arv från generation till generation. Klustret innefattar företag inom trä, metall och plasttillverkning. Det finns speciellt intressanta förutsättningar inför en etablering av ett tillverkande företag i Nässjö, läs mer här! 

Handel

I Nässjö finns fyra huvudsakliga handelsområden: City, Almenäs, Sörängsrondellen och ICA-området. I dessa områden finns det goda möjligheter till etablering av nya handelsverksamheter. Nässjö Näringsliv AB har goda kontakter med bland annat fastighetsägare och har möjlighet att hjälpa dig i lokalfrågor, personalfrågor och även bygglovsfrågor.

Tjänsteföretag

Nässjö Näringsliv AB förvaltar Nässjö Business Park där vi erbjuder fullt utrustade kontorsplatser i en kreativ miljö. Läs mer om Nässjö Business Park >>