Nätverksträff Hälsokedjan i Eksjö

Nätverksträff tar upp vikten av ett friskt företag.

På måndag 22 september anordnar Handelskammaren i Jönköpings län och Skandia bank och försäkring en nätverksträff i Eksjö på temat ”Alla tjänar på ett friskt företag”. Skandia presenterar sina försäkringslösningar där de genom Hälsokedjan aktivt arbetar med förebyggande hälsoinsatser och att säkerställa rätt vård och rehabilitering i tid.

Träffen äger rum kl. 11.30 på Vaxblekaregården i Eksjö. För anmälan och mer information, kontakta info@handelskammarenjonkoping.se.

Publicerad 2014-09-03 | Av: Jacob Sundberg