Chefsutveckling

Att utveckla ledarskapet är en av de väsentligaste delarna för att ett företag ska vinna framgång. Att leda. Coacha. Få andra att växa. Självkännedom. Kommunikation. Grupp- och organisationsutveckling. Arbetsrätt. Juridiskt ansvar. Förbättringsarbete. Tillväxtmodeller. Våra intressentföretag har tillgång till en rad olika kortare och längre utbildningar inom området för olika nivåer.
VD-utbildningar, Executive leadership och styrelseutbildningar
Executive People: www.executivepeople.se

Förbättringsarbete
Peragenda: www.peragenda.se

Personligt ledarskap
LMI: www.lmisweden.se

Ledarskap, organisation & mänskliga beteenden
Atheragram Structura: www.atheragram.se

Ledarprogram, Teamledarprogram
Codeq: www.codeq.se

Bäst i service
SML-institute: www.sml-institute.se