Styrelseutveckling

Om ni efterlyser ett mer ordnat styrelsearbete kan vi kan hjälpa er med att rekrytera externa resurser till er styrelse.

Utifrån den kompetens er styrelse redan besitter och vilka framtidsambitioner ni har, gör vi en beskrivning av vilken kompetens företaget behöver. Vi lägger också upp en ordnad resursförstärkning med ett adjungerat bollplank till företagsledaren eller till styrelsen. Genom åren har vi har genomfört ett femtiotal rekryteringar till styrelser.


”När vi rekryterade en extern resurs till styrelsen fick vi ett ordnat ledningsarbete. Vi jobbade igenom ett flertal strategiska framtidsfrågor, där vi såg på marknader, kundgrupper och olika effektiviserande
arbetsprocesser, som året efter bidrog till att vi tredubblade resultatet.”
– Johan Schelin, grundare JSC it-partner AB