VD-nätverket

Håkan Unbeck, Glimstedt Advokatbyrå, Christer Löwdahl, JSC, Helene Tarenius, Nässjö Lärcenter, Michael Kullberg, Montico, Tommy Grahn, Nevotex, Martin Möller, Expedit, Leyla Is, Nässjö Näringsliv AB.

Några av deltagarna: Håkan Unbeck, Glimstedt Advokatbyrå, Christer Löwdahl, JSC, Helene Tarenius, Nässjö Lärcenter, Michael Kullberg, Montico, Tommy Grahn, Nevotex, Martin Möller, Expedit, Leyla Is, Nässjö Näringsliv AB.

Varför ska du välja att gå med i vårt nätverk?

Som företagsledare behöver du ha ett större utbyte med andra ledare på ett mer fördjupat plan än vad man får på traditionella nätverksträffar. Våra träffar kommer bli ren kompetensutveckling för dig som ledare. Du får erfarenhetsutbyte, teoretisk kunskap, åka på studieresa för ”best practise” samt utvidgar ditt kontaktnät.

 


20140625_michael_ledarnatverket

Nätverksledare

Michael Kullberg, seniorkonsult på Montico, har 27 års erfarenhet från olika chefsroller inom näringslivet, senast VD för GGP (Stiga). Michael har som VD varit med i Helikopternätverket under många år och har för Monticos räkning startat upp 4 olika lokala Helikopternätverk som han nu driver och utvecklar.

 

Målgrupp

Nätverket är till för dig som är företagsledare, VD, platschef eller HR-chef. Nätverket kommer att ha en gruppstorlek på 8-15 deltagare.

Upplägg

Nätverket träffas 6 halvdagar under ett år. Varje träff har ett satt tema och träffarna är hos en av deltagarna eller på externa företag.

• Check In
• Värdföretaget presenterar sitt arbetssätt och visar upp sin verksamhet utifrån satt tema
• Diskussion/workshop utifrån temat
• Reflektioner och slutsummering

Föreslagna teman:

Omvärldsanalys – ett behov för de flesta
Unga medarbetare ställer nya krav – hantera dessa.
Företagets värderingar – hur säkerställa att vi ”lever dem”
Teambyggande och konsten att ge utvecklande feedback
Hur formar och förankrar man den nya affärsplanen?
Ständiga förbättringar – ditt ansvar som ledare
Lära sig det coachande ledarskapet
CRM system – nytt eller en förutsättning för min verksamhet
Behålla kontrollen under stark tillväxt (Önskad tillväxt men hur?)
Kompetensförsörjning – för många en utmaning
Vad ska vi som företagare göra för att ”lyfta” Nässjö
Förändringsprocessen – ett förvärv eller hantera en stor förändring
Säljteknik – att utveckla människor
Styrelse arbete – något för mig?
Thomas analys, en hjälp att förstå sig själv och andra.
IT – hur funkar det på Ert företag? Er IT strategi.
Omorganisation – att tänka på före

Vill du gå med i nätverket?

Det finns lediga platser kvar! Kontakta Michael Kullberg om du är intresserad av att gå med i nätverket.

Michael Kullberg

Telefon: 0739-203 118
Mejl: michael.kullberg@montico.se