3 miljoner att söka till energieffektivisering

Nu kan företag, organisationer och offentliga verksamheter söka stöd hos Energimyndigheten för förstudier eller utvecklings- och demonstrationsprojekt av energieffektiva lösningar inom byggande och renovering.

3 miljoner kronor finns avsatta för utlysningen som stänger den 31 maj 2015.

Stödet riktar sig till både stora och små företag, offentlig verksamhet och organisationer som har idéer och uppslag till nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande och renovering i syfte att kraftigt reducera energianvändningen.

>>Läs mer