AME och AF samarbetar för att fånga upp arbetskraften i Nässjö

”Arbete istället för försörjningsstöd!” säger Susanne Rundqvist från Nässjö kommuns Arbetsmarknadsenhet(AME). Individer med försörjningsstöd kan ha kommit olika långt och vissa behöver stöd med att söka arbete, hitta praktik eller söka till studier. I Nässjö har AME och Arbetsförmedlingen(AF) gått in i ett samarbete där de fångar upp individer som har svårt att komma ut i arbetslivet.

Susanne och Ejup Ramadani från AF berättar att sedan hösten 2013 har möten anordnats mellan AME och AF varannan vecka. Det finns även planer på att kommunens och AF:s ledning ska mötas för att driva på det här ännu mer. De ser båda mycket ljust på framtiden och hoppas att samarbetet ska bli ännu mer tajt.
– Framöver hoppas vi att AME och AF kan hitta gemensamma klienter och erbjuda dem möjligheten att få pröva på ett riktigt arbete och inte bara praktik. Arbete istället för försörjningsstöd! avslutar Ejup.Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om arbetsgivarstöd och räkna ut hur mycket det skulle kosta för ditt företag att anställa de svåranställda.