Ansök till kurs ”Bättre Lean för service och tjänster”

Till hösten startar kursen Bättre Lean för service och tjänster vid Nässjö Akademin.

Ansökan är öppen 10-15 maj och kan sökas här. Det är en stor fördel om flera från samma arbetsplats deltar i kursen och att det finns med deltagare som har ledande funktioner på arbetsplatsen. Nässjö har inför ht 2015 fått 7 friplatser. Dessa platser är gratis och ger högskolepoäng.

Betalplatser
Utöver friplatser kan Nässjö Akademin erbjuda betalplatser till arbetsgivare som vill sända en grupp medarbetare till mycket rimliga kostnader. En fallande prisstege uppmuntrar till att sända flera medarbetare. Betalplatserna ger inga högskolepoäng och ansökan till dessa platser sker via Peter Kammensjö vid Högskolan i Borås (peter.kammensjo@hb.se).