Ceos blir ledande i Stockholm genom förvärv

Större sortiment, större konkurrenskraft och ökad kompetens när Ceos förvärvar AB Sigvard Spångberg.
Åke Näslund och Urban Stenevi.
Åke Näslund, VD och nuvarande delägare i Spångbergs, skakar hand med Ceos VD Urban Stenevi.

Ceos AB har ingått ett avtal om att förvärva AB Sigvard Spångberg den 2 september 2013. Genom förvärvet blir Ceos marknadsledande även i den viktiga huvudstadsregionen Stockholm.
– Affären ligger helt i linje med vår strategi att befästa företagets position som den ledande distributören av träbaserat skivmaterial och massivträ till svensk snickeriindustri, säger Urban Stenevi, VD på Ceos AB.

Genom förvärvet får Ceos kunder tillgång till den djupa kompetens och ett utökat produktsortiment som finns i Spångbergs. Samtidigt får Spångbergs nuvarande kunder tillgång till Ceos hela sortiment av träbaserat skivmaterial, massivträ och laminat. Stor vikt har lagts vid att Spångbergs ska fortsätta vara just Spångbergs med Åke Näslund som VD. Skillnaden nu är att det blir ett dotterbolag till Ceos AB. Affären innebär att Spångbergs får mer muskler, ett bredare sortiment samtidigt som all personal arbetar kvar i företaget.
– Spångbergs utmärkta placering i Stockholm ger oss nu en lokal närvaro som kommer att gynna våra gemensamma kunder på ett positivt sätt. Ceosgruppen kommer med ökad inköpsvolym bli en ännu mer konkurrenskraftig aktör som stärker samarbetet med viktiga leverantörer, avslutar Urban Stenevi.