Då planeras byggstart av hyreslägenheter i Folkets Park

F4H Bostad planerar att bygga ett 20-tal hyreslägenheter i det forna Folkets Park. I januari vill man starta grävarbetena och i slutet av 2019 räknar med inflyttning i det första lägenhetshuset.

Ungefär såhär kommer det att se ut när F4H Bostad har byggt klart på tomten Chokladhjulet 1, som ligger utmed Skogsvägen.

Niclas Sundqvist, F4H Bostad, Jonas Sagerklint, F4H Bostad och Ralph Torgersson, RTAB, framför Chokladhjulet 1.

F4H Bostad utvecklar just nu flera bostäder i Nässjö. I Folkets Park planerar man att bygga ett 20-tal hyreslägenheter och i Hanskeryd och i Åker vill man uppföra två LSS-boenden med vardera 12 lägenheter. Sammanlagt har satsningarna ett fastighetsvärde på drygt 200 miljoner kronor.

– Vi ser en jättepotential i Nässjö, dels med närheten till Jönköping, men också att det finns ett stort behov sedan många år tillbaka att erbjuda fina hyresrätter till stor del av den lokala befolkningen, säger Marcus Taberman, marknadschef på F4H Bostad.

Flera lägenheter är bokade

Hittills är det första lägenhetshuset fullbokat och trots att man räknar med ett par år innan hus nummer två och tre kommer att vara inflyttningsklara, har man redan fått in lägenhetsbokningar på även dessa.

Hyresrätterna har inte bara attraherat Nässjöbor utan även invånare från bland annat Jönköping. Anledningen? Bra läge, viljan att ha något nytt och rimliga hyresnivåer, enligt företaget själv.

– Våra hyror tål verkligen att jämföras. Vi kan bygga till rimliga kostnader tack vare effektiv produktion och standardisering utan att ge avkall på vare sig boendekvalitet eller hållbarhet. Våra hus har marknadens lägsta energiförbrukning och uppfyller redan idag nya BBR kraven från Boverket från år 2021. Vårt LSS servicehus har till exempel en energiförbrukning som är 88 % lägre än Boverkets krav, säger Niclas Sundqvist, projektchef på F4H Bostad.

– I Folkets Park hamnar hyrorna mellan 7000-10 000 kronor i månader, tillägger Marcus Taberman.

Byggt i Nässjö tidigare

Byggherrarna Jonas Sagerklint och Ralph Torgersson har sedan tidigare satsat i Nässjö, dels på kommersiella fastigheter i centrum och dels byggt bostadsrätter.