”Det är väl ingen risk” – Rikskonferens i Nässjö

Nej det är ingen ”riskkonferens” utan en rikskonferens på temat ”Det är väl ingen risk – vi kan väl chansa” som Nordic Infracenter med samarbetspartners arrangerar måndagen den 24 oktober i Nässjö. Konferensen ligger helt rätt i tiden. Säkerhet och tågsimulatorer ges stort utrymme. Bland många medverkande märks SJ:s ordförande Jan Sundling.

20160822_anmal

Timingen för konferensen ”Det är väl ingen risk – vi kan väl chansa” som äger rum vid Brinellgymnasiet och på Träcentrum i Nässjö måndagen den 24 oktober kunde inte varit bättre. Konferensen har fått ytterligare aktualitet då riksmedia mitt under semestern ägnade stor uppmärksamhet åt att även de stora aktörerna inom väg- och järnvägssektorn har mycket att lära inom säkerhetsområdet. Det är precis vad Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet hävdar i den inbjudan som distribueras inför konferensen.

Lena Kecklund har ett av de tyngre inslagen vid seminariet där en rad toppkrafter medverkar. Forskningsledare Björn Peters från Väg- och Transportforskningsinstitutet i Linköping kommer tillsammans med forskarkollegerna Birgitta Thorslund, Katja Kircher och Sonja Forward. Den senare har för övrigt lett fältstudier där hon förvånades över säkerhetsbrister som råder. Peters med kolleger kommer att aktualisera simulatorstödd utbildning, liksom det mänskliga beteendet.

SJ:s ordförande Jan Sundling leder ett panelsamtal där Sonja Forward, VTI medverkar tillsammans med Lars Pettersson, Transportstyrelsen, Lena Kecklund, MTO Säkerhet och Anders Lindström, Counton AB som bl a varit VD för SL och både bott i Nässjö och varit bandymålvakt i sin ungdom.

I ett inslag hos Sveriges Radio den 12 juli beskrivs hur vägarbetare lever farligt. Sonja Forward berättar att just vägarbetarna uppmärksammades medialt, men forskningen omfattar också järnvägsområdet. Men allt får ju inte plats i media samtidigt.

Ett säkerligen starkt men viktigt område beror personpåkörningar i trafiken med dödlig utgång. Anna-Lena Andersson, sakkunnig från Trafikverket, för övrigt internationellt belönad för sina kunskaper, ställer frågan: Olycksfall eller självmord? >>Läs mer om om Anna-Lena Andersson

Helen Tarenius, utbildningschef och Lars-Åke Hedman, utbildningsledare vid Nässjöakademin redovisar att det är rejält ”drag” efter tågförare och gläds över att akademin nu förfogar över en tågsimulator. Anders Wall från Trainteam AB är en av landets främsta experter inom tågsimulatorer – han talar under rubriken ”Med en fot i loket – och en i utbildningssalen”.

Ett av dagens längre inslag har temat ”En kultur för att kunna agera säkert”. Här kommer VD Lena Kecklund från MTO säkerhet aktualisera beteendvetenskaplig kunskap och metodik som skapar säkerhet i olika verksamheter och miljöer. >>Se på en intervju med Eva Kecklund inför konferensen.

SJ:s personaldirektör Peter Blomqvist berättar om hur SJ kvalitetssäkrar sin personal och Håkan Sjöström som är chef för säkerhet och kvalité inom Green Cargo har rubriken ”Säkra varor” i sitt anförande.

Arrangemanget inleds redan 09.15 då de som så önskar får åka rälsbuss med Nässjö Järnvägsmuséum direkt till Brinellgymnasiet. Här intervjuas rektor Linda Davidsson vid Nässjö Järnvägsutbildning varefter konferensdeltagarna tar en tvåminuters promenad till Träcentrum där konferensen inleds med incheckning och fika.

Hans-Inge Almgren, projektledare inom Nordic Infracenter kommer att välkomna till dagen tillsammans med moderatorn Holger Jonasson, som hållt ihop planeringen inför konferensen. Kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson berättar med glimten i ögat att ”Järnvägen börjar i Nässjö”.