Elkompaniet ska utöka i Nässjö

Elkompaniet Carlström AB växer snabbt i Jönköping och Nässjö. Under året vill de utöka med ytterligare personal i Nässjö för att möta det växande kundantalet.

20170222_elkompaniet

Elkompaniet Carlström AB har gjort en makalös resa sedan starten 2014: från 2 miljoner i omsättning första året till 6 miljoner 2015 och 12 miljoner 2016 – hela tiden med bibehållen vinst.
– Framgångsfaktorn är att vi är lyhörda för kunden, att vi är smidiga. Det är korta kontaktvägar direkt med den som utför jobbet, säger Daniel Carlström, vd och ägare.

Elkompaniet finns både i Jönköping och Nässjö och har idag 14 anställda, varav tre på heltid i Nässjö. Nu satsar de ännu hårdare i Nässjö och hoppas att kunna anställa två personer till under 2017: en inom installation och en inom entreprenad. Att vara snabba och smidiga är en stor konkurrensfördel, menar Daniel Carlström.
– Om vi har ett jobb som inte är av akut karaktär så vill vi ändå ha löst jobbet inom två veckor eller tio arbetsdagar. Målet är att ha tillräckligt med personal för att ha korta ledtider. Det lönar sig, säger han.

Stort medarbetaransvar
Som vd arbetar Daniel Carlström medvetet med att låta medarbetarna ta ett stort ansvar, att kunna komma med idéer som hörsammas, och att de får vara drivande både inom försäljning och marknadsföring av företaget.
– Vi vill att de har ett så stort ansvar som möjligt för att slippa ha mellanhänder. Ju mer direktkontakt våra elektriker har med kunden, desto mindre risk är det för missförstånd.
Oftast har ju de som är ute och gör jobbet bättre koll på behovet därute än vad jag har, som ofta sitter på kontoret. Om man satsar fullt ut på de anställda så genererar det mycket. Då får man ta i beräkning att det kostar mig om någon slutar, men jag lever efter devisen att det ska smärta när någon slutar, säger Daniel.

Tydlighet mot kunden
Medarbetarna är med andra ord ambassadörer för företaget, och det är viktigt att de håller hög kvalitet i alla avseenden. Elkompaniet arbetar hårt för att inte passa in i den alltför vanliga bilden av hantverkare som sådana som inte passar tider.
– Det som kunderna efterfrågar är att när man lämnar en offert så ska den vara tydlig om vad som ingår och vad som inte ingår. Kunden vill inte få någon oväntad kostnad när de väl har tagit ett beslut. Sedan handlar det om att man är noga med tidsbokningar, så att man håller kunden underrättad om när man kommer, när man är färdig och så vidare. Och givetvis hålla rent och snyggt efter sig. Det är egentligen alla de grejer som vår bransch är känd för att vara dålig på: komma i tid, hålla rent efter sig. Det jobbar vi stenhårt på, säger Daniel.

Stark marknad i Nässjö
Det rör på sig i Nässjö. Nya företag flyttar in och många bygger ut, samtidigt som den privata marknaden är fortsatt stark. Kök och badrum fortsätter att renoveras i parti och minut. Daniel Carlström tycker att finns en positiv trend i kommunen.
– Jag känner att det finns en plats för oss också i Nässjö, vi har en roll att fylla här. Det känns som att det finns en framtidstro, man satsar framåt. Det känns positivt att vara en del av det, avslutar Daniel Carlström.