Finansiellt stöd till små och medelstora företag

Via statligt ägda Swedfund kan du som driver ett litet eller medelstort företag söka finansiellt stöd när du startar affärsverksamhet och investerar på tillväxtmarknader.

Via statligt ägda Swedfund kan du som driver ett litet eller medelstort företag söka finansiellt stöd när du startar affärsverksamhet och investerar på tillväxtmarknader.
Stödet till små och medelstora företag kan uppgå till 750 000 SEK och kriterierna för att kunna utnyttja stödet är bland annat att sökande ska vara ett svenskt aktiebolag och ha mellan 5 och 249 anställda. Företaget ska starta verksamhet i tillväxtländerna genom samarbete med befintligt lokalt bolag eller genom eget nystartat dotterbolag.

Läs mer om villkor och ansökningsförfarande på swedpartnership.se