Företagen i Nässjö utvecklar

Vi ser fram emot en intressant höst där många företagare vill utveckla. Nässjö Näringsliv AB är delaktiga i olika tjänster och satsningar här följer några exempel;

Styrelserekrytering
Vi är inne i rekrytering av en ordförande till ett företag som vill göra en ”tillväxtresa.” Här genomför vi en företags- och kompetensanalys för att rekrytera en passande profil till företaget.

Strategisk plan
Ett företag ville få tag i en extern resurs som sparringpartner, då företaget skulle upprätta en långsiktig plan för verksamheten. Vi rekryterade den externa resursen.

Företagsutveckling
Vi agerar bollplank till en rad små och medelstora företag i sitt utvecklingsarbete, både i med och motgång. Några exempel är; diskussion affärsplan, försäljning, varumärkesbyggnad, uppstart e-handel och utveckling marknadsplan.

Chefsutveckling
Att utveckla ledarskapet är en viktig del för att ett företag ska vinna framgång. Vi har en rad intressentföretag som jobbar inom detta fält. Fråga oss gärna.

Kompetensutveckling
Vi stödjer er i att ta fram en krav.spec utifrån era behov, för att sedan hitta en lämplig utbildning.
– Här finns en rad olika alternativ både via ett 50-tal konsulter/utbildningsföretag, Nässjö Lärcenter och Högskolan.
– Via vårt projekt Logkomp får 19 nässjöföretag olika typer av utbildningar; förbättringsledarutbildning, lean, 5S, juridik, inköp & strategiskt inköp och ledarskap.
– Säljutbildningar, vi har flera intressentföretag som arrangerar både B2B och mot konsument.
– Entreprenörsutbildning, för de som vill starta företag eller göra en avknoppning från ett befintligt företag.

Lokaler och mark
Står du i förändringstankar, vi agerar bollplank till många företagare.

Nätverk
Har du intresse i att träffa kollegor, lära mera och nätverka, ta en kontakt med oss och se vilket nätverk som passar just dig;

 • Bodafors näringslivsgrupp
 • Branschrådet logistik
 • Branschrådet industri
 • Fastighetsägargrupp
 • Forserumsnätverket
 • Handelsgrupp som erbjuds temadagar
 • Handelsgrupp för stadskärneutveckling
 • Kontakt Nässjö
 • Ledarnätverk
 • Leannätverk
 • Logistiknätverk
 • Women Only

 

Klusterutveckling
Nässjö Business Park – en attraktiv affärspark för tjänsteföretag som utvecklas
Kontorslandskapet – företag som bjuder in designers
Logistic Park Nässjö – logistikintensiva företag; tillverkande, handels och tjänsteföretag.
The Railway Town – järnvägsrelaterade företag
Handelsplatsutveckling – företag med fokus på konsumenten

Tematräffar
Under hösten arrangeras ett antal utvecklande träffar inom bl a områdena

 • Energi
 • Effektivitet & mänsklighet
 • Ledarskap
 • Företagsutveckling

 

44 företag har blivet intressenter och anslutet till Nässjö Näringsliv AB, senaste året.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Er och tveka inte att ta kontakt med någon på Nässjö Näringsliv AB.