Näringslivet gav idéer kring Nässjös platsvarumärke

Förra veckan fick näringslivet dela med sig av sina idéer och tankar kring hur man tycker att man ska marknadsföra kommunen.

Förra veckan anordnades det sista idémötet kring Nässjös platsvarumärke. Den här gången var det dags för näringslivet att dela med sig av sina idéer och tankar kring hur man tycker att man ska marknadsföra kommunen. Tidigare har man haft möten med besöksnäringen, allmänheten, gymnasieelever, politiker och samhällsinvånare i kransorterna. Syftet med dessa möten är att de tankar och idéer som uppkommer ska ligga till grund i framtagandet av Nässjös platsvarumärke.

Under mötet, som anordnades på Träcentrum, deltog 26 personer. Här fanns bland annat butiksägare, polis, mäklare och fastighetsförvaltare. Varumärkeskonsulten Ida Rydh, från Identx Kommunikation, och projektledaren Anna Österlund, från Placebrander, inledde mötet med att presentera vad ett platsvarumärke är, hur andra kommuner jobbar och en nulägesanalys om vad folk, både nationellt och lokalt, tänker när de hör ordet ”Nässjö”.
– När vi frågade personer som inte bor här vad de tänker på när de hör ordet Nässjö var det väldigt många som svarade Småland, järnvägsknut, bandy och tåg. När vi sedan vände oss lokalt och frågade invånare i Nässjö svarade allra flest hemma, sade Anna Österlund, när hon presenterade analysen.

Därefter öppnade de upp till dialog, där man gruppvis fick skriva på Post It-lappar vad som är Nässjös styrkor som plats. Bland dessa styrkor fick grupperna sedan välja ut en tillsammans som man ansåg att man skulle jobba vidare med i platsvarumärkesarbetet. Styrkor som lyftes var Lövhults friluftsområde, järnvägen, idrottslivet/föreningarna och närheten till allt.

Lanseras i maj

Platsvarumärkesarbetet drivs av Nässjö kommun, som har satt ihop en styrgrupp och arbetsgrupp. Nästa steg i processen är att styrgruppen och arbetsgruppen ska sammanställa alla idéer som uppkommit i de olika idémöten för att sedan lansera platsvarumärket ”Nässjö” den 31 maj.

 


 
Med ett platsvarumärke kan man göra en plats ännu mer attraktiv, så att fler vill besöka, bo och arbeta där. Detta genom att man tillsammans på en ort har ett gemensamt och tydligt ramverk för utvecklingen och marknadsföringen av platsen. Om alla kommunicerar en och samma bild och jobbar mot samma mål kan man få ett starkt genomslag. Ingen äger ett platsvarumärke, men alla är en del av det.