Nässjös företagsklimat lovordas i rikstidning

Nässjö ser ”möjligheter istället för hinder” menar fastighetsförvaltare.

Lokalguiden

Den rikstäckande branschtidningen Lokalguiden har uppmärksammat Nässjös styrka i fråga om företagsklimat och läge ur ett investerarperspektiv. I artikeln intervjuas Omar Catovic, förvaltare vid Wilfast förvaltning om fördelarna med att etablera sig i Nässjö.
”Vi upplever Nässjö kommun som en kommun som verkligen står på tårna när det gäller att skapa rätt klimat för företag. Wilfast Förvaltning AB tillsammans med Ness, Risan & Partners AS har genom sitt förvärv av fastighetsbeståndet på Industrigatan varit aktiva i kommunen sedan juni 2005. Ett tätt samarbete med Nässjö Näringsliv AB har bidragit till en positiv utveckling av fastighetbeståndet där man tillsammans har möjliggjort etableringar för flertal nya företag och utvecklat verksamheten för befintliga företag. Det vi värdesätter med Nässjö kommun är deras effektivitet och grundinställning att se möjligheter istället för hinder. Kommunen upplever vi som obyråkratisk med snabba beslutsprocesser”.

I intervjun betonar han också Nässjös styrka i fråga om logistikflöden. ”Med sitt geografiska läge utgör Nässjö en logistisk centralpunkt. Från Nässjö når varorna 80 procent av Sveriges företag och konsumenter på tre-fyra timmar”, säger han.
”De största hyresgästerna är Schenker Logistics AB, Högland Logistik AB, Sherwin-Williams Sweden AB, Rusta AB, Jysk AB, Hultafors AB, Strukton Rail AB samt Nässjö Kommun Socialförvaltningen”

Catovic ser även förutsättningarna för tjänsteföretag som mycket goda i kommunen. OneDoor-metoden lyfts fram som ett gott exempel, där Nässjö Business Park är en viktig aspekt som ger stora synergieffekter mellan inte minst nya företag.
”Fördelen med kontorshotellet är att man på ett och samma ställe har väldigt många olika företag med kompetens i många olika branscher. Detta föder nya affärsmöjligheter genom planerade eller spontana möten i fastigheten,” säger Omar Catovic.

Även Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv, uttalar sig i artikeln och menar att man i Nässjö får ”extremt god service, närhet och goda samarbetspartners”.
Omar Catovic instämmer och säger att det engagerade näringslivet ”främjar nya etableringar och utvecklar befintliga verksamheter”.

Wilfast har idag tunga logistiska hyresgäster i form av Jysk, Rusta och Sherwin Williams.

Läs hela artikeln här.


Vad är OneDoor?
När du går igenom dörren till Nässjö Näringsliv AB, har du omedelbart tillgång till en omfattande kompetensbredd. Detta har vi valt att kalla OneDoor – den unika metoden för snabb, smidig service och goda råd i förtroende. Arbetssättet samlar kommunens alla interna och externa resurser för att stärka servicen mot redan verksamma företag och de som har planer på nyetablering. Med andra ord – en kontakt ger all service du behöver!