Nu lyfter Growkomp – miljoner i utveckling till Nässjöföretag

Idag startade projektet Growkomp – en satsning på 8,2 miljoner kronor som ska lyfta 30 företags innovationsförmåga och bidra till ökad jämställdhet inom tillverkningsindustrin i Vaggeryd, Jönköping och Nässjö.

Growkomp är ett utvecklingsprojekt initierat av näringslivsenheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköpings kommuner. Projektet är finansierat med ESF-medel och ska för 30 bolag inom tillverkningsindustrin med totalt närmare 2000 anställda i de tre kommunerna bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft på företagen. Fokus ligger på tre huvudsakliga områden: kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga. HYSS AB är ett av de tolv Nässjöföretag som är med.
– Det som intresserar och attraherar mig så otroligt mycket är innovation och framåtanda. Jag ser riktigt mycket fram emot att träffa lite nya kollegor och lite nätverk, det känns roligt och spännande, säger Mats Södergren, Hyss AB.

Från de deltagande företagen fanns idag sextio personer på plats i Jönköping när projektet rullades igång med en kickoff. På programmet var bland annat en genomgång av projektet samt en presentation av det nya arbetssättet med 360-analyser som ska tillämpas för att mäta och utveckla företagens innovationsförmåga. Magnus Penker, VD och innovationsexpert på konsultföretaget Innovation360, är leverantör för 360-analyserna.
– Projektet är en förebild för framtidens sätt att arbeta med regional utveckling där vi innoverar och digitaliserar leveranserna. Det är hög tid att inse att gamla metoder inte hjälper och det krävs nya metoder för att skapa konkurrenskraft och tillväxt i en allt mer globaliserad värld, säger han.

Målet är att utveckla företagens strategiskt innovativa arbete och utveckla de deltagande företagen till attraktiva arbetsplatser, som bidrar till att fler kvinnor söker sig till tillverkningsindustrin. En annan viktig komponent i projektet är kompetensutveckling där det kommer att genomföras kompetensgapsanalyser som ska leda till företagsunika insatser i form av utbildningar och coachningsaktiviteter. Varje bolag ska ta fram en CSR-strategi för sin verksamhet. Codeq AB är ansvarig för processledningen och kompetensgapsanalyserna.
– En tydlig CSR-profil och ökad jämställdhet påverkar företagens möjligheter att attrahera framtida medarbetare, säger Christer Johansson, VD för Codeq.

Lena Hultberg, ekonomiansvarig på Expedit i Fredriksdal, fanns på plats vid kickoffen.
– Vi har väldigt stora förväntningar och ser mycket fram emot detta och hela ledningsgruppen gör det. Det ligger helt rätt i fas med vad företaget är och vad vi behöver utvecklas i för att komma vidare, säger hon.

Projektet Growkomp drivs av Nässjö Näringsliv AB i samverkan med Vaggeryds Näringslivsråd och Näringslivsenheten i Jönköpings kommun. Samarbetspartners i projektet är Science park i Jönköping och Handelshögskolan i Jönköping.
– Det här är ett sätt för företagen att genom en unik möjlighet få lyfta fram sina positioner. Genom strategisk kompetensförsörjning och fokuserat utvecklingsarbete bli attraktiva arbetsplatser och än mer konkurrenskraftiga, säger Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv AB.