Scandinavian Business Seating investerar i Nässjö

Ny produktionslinje ger 3 stolar i minuten.

Scandinavian Business Seating Seating investerar 6 miljoner kronor i ny produktionslinje och en logistisk omarbetning av flödena i Nässjöfabriken. Målet är att öka kapacitet och effektivitet inför framtidens utveckling ytterligare.
– I och med nya linjen beräknas den maximala produktionstakten vara en arbetsstol var tjugonde sekund i montering, vilket motsvarar cirka 7200 stolar per vecka med ett arbetsskift dagtid, säger Lars-Erik Alfredsson, produktionschef på Scandinavian Business Seating.

Den väsentliga ökningen kommer inte att utnyttjas första året, men ger goda möjligheter att belägga Nässjöfabriken med ytterligare produkter i framtiden, samtidigt som man tror att volymerna ökar de närmaste åren. Investeringen innebär att man i större utsträckning kommer att ta in tidigare outsourcade tjänster i fabriken.
– Investeringsprojektet 2012 är ett första steg i en strategisk plan för Nässjöfabriken, där vi också planerar att investera i ytterligare produktionslinjer för kantin- och konferensstolar, samt senare även bordstillverkningen, säger Berndt Axelsson, VD för Scandinavian Business Seating.