Språket nyckeln till lyckad anställning för Expedit

Expedit är ett företag på frammarsch. Under förra året ökade bolaget med 15 nya medarbetare – varav en tredjedel har utomnordisk bakgrund. Men vägen dit har krävt både engagemang och tid. ”Vi vågade ta steget och satsa tid på de här personerna. Det blev en klassisk win-win-situation för båda parter”, säger Annica Lind Nordberg som är vd för Expedit.

Produktionschef Johan Byström och vd Annica Lind Nordberg på Expedit har drivit ett språkprojekt tillsammans med SFI och Träcentrum för att få in fler medarbetare med rätt kompetens.

Ahmad Sikh Ibrahim (tv) och Omran Karbouj är två anställda på Expedit som deltagit i företagets språkprojekt som lett till anställning.

Produktionschef Johan Byström tillsammans med målaren Yhia Shator.

Expedit är en av nordens ledande bolag inom butiksdesign och butiksinredning. Med en genuin förankring i Fredriksdal har bolaget byggt vidare på sin historia och utvecklats positivt under de senaste åren. En av bolagets stora utmaningar är dock att hitta medarbetare med rätt kompetens.

– Vi har alltid haft ett nära samarbete med Träcentrum och Carl Karam. Så när vi fick frågan om att ta in en person på praktik tackade vi ja. Personen i fråga hade drivit eget snickeri i Syrien och kom snabbt in i arbetet och Expeditandan, berättar Johan Byström, produktions- och lagerchef på Expedit.

I takt med att behovet av kompetent personal inom olika delar av träbearbetning ökade tog bolaget in ytterligare fem personer på praktik.

– Vi fick mycket bra hjälp och stöd av Träcentrum som inventerade våra behov. De hjälpte också till med att förklara hur saker och ting fungerar på svenska arbetsplatser. Det finns mycket som vi tycker är självklart i Sverige som inte fungerar likadant i andra länder – som till exempel att du inte behöver förhandla om din lön om du ska jobba över, berättar Annica Lind Nordberg som är vd på Expedit.

Behov av bättre svenska

Efter ett par månader märkte både ledning och personal av det fanns ett behov av stärka kunskaperna i svenska hos praktikanterna.

– Det är väldigt lätt att falla tillbaka i språket om du jobbar nära personer som har samma modersmål som du själv. Så vi körde igång en internutbildning där SFI-personal och medarbetare från Expedit jobbade tillsammans för att få en högre nivå på yrkessvenska och ”expeditiska”, berättar Annica Lind Nordberg.

Språket är viktigt ur flera aspekter menar både Annica och Johan. Dels finns en social aspekt men det handlar också om säkerhet.

– Det handlar bland annat om att kunna ta till sig instruktioner och information om säkerhetsrutiner och om hur maskiner ska hanteras på ett säkert sätt, säger Johan Byström.

Resultatet blev framgångsrikt och idag har de flesta av praktikanterna fast anställning på Expedit och har ökat kunskaperna i svenska ordentligt. En av de anställda heter Omran Karbouj och är möbelsnickare med ursprung i Syrien.

– Jag trivs mycket bra här på Expedit. Jag gick en utbildning på Träcentrum och gjorde sen praktik här och fick jobb. Det är fantastiskt och jag vill bli ännu bättre på svenska, säger Omran.
Kollegan Ahmad Sikh Ibrahim instämmer.

– Jag jobbade som finsnickare i egen firma i Syrien. Men på Expedit blir det bara bättre och bättre. Vi är ”expeditare”, säger han.

Förändrad efterfrågan

En anledning till Expedits behov av medarbetare med kompetens inom träbearbetning är förändrad efterfrågan från kunderna. Idag är massivt trä ett viktigt inslag i de miljöer som Expedit är med och skapar.

– Det är otroligt svårt att hitta personal med den här kompetensen idag så när vi fick nys om maskin-, finsnickare och målare som behövde få in en fot på arbetsmarknaden var det ju inte mycket att tveka på. Det blir ju en klassisk win-win-situation om vi kan få kompetent personal och de får en anställning. Det är början på något stort, säger Annica Lind Nordberg.

För ett bolag som Expedit är rekrytering en ständigt aktuell fråga. Johan Byström är aktiv och håller både öron och ögon öppna för att hitta potentiella ”expeditare”.

– Det är svårt att locka ungdomar till industrin idag. De tror att det är smutsigt och tungt vilket inte kunde vara mer fel. Vi arbetar i en högteknologisk bransch med behagliga arbetstider och bra villkor, säger Johan.