150-miljonerskontrakt genom samverkan

Det privata entreprenadföretaget Svensk Järnvägsteknik har vunnit entreprenadkontraktet för att utföra spårbyte mellan Alvesta – Älmhult och växelbyten i Alvesta. Kontraktet innebär att en stor del av sysselsättningen för 2013 säkerställs för många av de involverade företagen.
Tommy Forslund, Eiffage Rail Nordic, Joakim Stenqvist, Peter Erixon, Svensk Järnvägsteknik, Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB.

Det privata entreprenadföretaget Svensk Järnvägsteknik med fast etablering i Nässjö – och säte i Tärnsjö – har i hård konkurrens fått entreprenadkontraktet för att utföra spårbyte mellan Alvesta – Älmhult och växelbyten i Alvesta. Kunden är Trafikverket Investering Syd. Kontraktet är det i särklass största som Svensk Järnvägsteknik hittills vunnit. Uppdraget utgör något av en historisk händelse på den avreglerade järnvägsmarknaden. Kontraktsumman uppgår till ca 150 miljoner kronor. Arbetet kommer att utföras mellan april – september 2013.
– Kontraktet innebär att en stor del av sysselsättningen för 2013 säkerställs för många av de involverade företagen, säger VD Joakim Stenqvist vid Svensk Järnvägsteknik

Ordern är ett resultat av god samverkan. Uppdraget utförs tillsammanns med ytterligare två Nässjöbaserade företag: Elektrobyggnad AB och Eiffage Rail Nordic.
– Dessutom samarbetar vi med Signalbolaget i Borlänge, Railcare i Skelleftehamn, Svensk Maskinpool i Tärnsjö och Svensk Spårsvetsteknik i Ludvika, kommenterar Joakim Stenqvist.

Arbetschef Lotta Prior vid Elektrobyggnad och VD Tommy Forslund vid Eiffage Rail Nordic i Nässjö:
– Entreprenadkontraktet utgör ett gott exempel på hur vi olika aktörer kan samarbeta i ett enskilt projekt. Det är ett omfattande uppdrag där våra olika spetskompetenser utnyttjas.

Nässjö kallar sig numera i flera sammanhang för The Railway Town. Ganska naturligt då 30 företag med ca 700 anställda arbetar inom den järnvägsrelaterade sektorn i Nässjö. Ett projekt med detta namn har just startat. Där utgör samverkan en av hörnstenarna. -Den här ordern bidrar indirekt till en flygande start och god uppmärksamhet för Nässjö – The Railway Town. Vi jobbar med projektet även under hela 2013 och tror på gemensamma framgångar, säger projektledaren Holger Jonasson vid Nässjö Näringsliv AB.


Fakta om Entreprenaden:
Trafikverket Investering Syd avser att genomföra spårbyte på delar av sträckan mellan Alvesta och Älmhult samt byte av spårväxlar på Alvesta driftplats. Sträckan är en del av Södra stambanan, bandel 814. Banan är dubbelspårig och elektrifierad. Banan är utrustad med fjärrblockering (fjärrstyrning från driftledningscentralen i Malmö) och ATC. Sträckan är högtrafikerad. Under 2011 trafikerades sträckan av 123 tåg/dygn fördelat på 72 godståg, 37 resandetåg med få uppehåll och 34 resandetåg med många uppehåll. STH på sträckan uppgår till 200 km/h.

Entreprenaden Alvesta – Älmhult, spårbyte och Alvesta, växelbyten omfattar översiktligt följande arbetsmoment:

 • Spårbyte på uppspåret inkl. ballastrening av linje samt spårväxlar med start ca 1 km norr Alvesta och avslut i södra änden av Vislanda.
 • Spårbyte på nedspåret inkl. ballastrening av linje samt spårväxlar med start i södra delen av Alvesta driftplats och avslut vid norra infarten av Vislanda driftplats.
 • Spårbyte på både upp- och nedspår inklusive ballastrening/ballastutskiftning av spår samt spårväxlar på Alvesta driftplats.
 • 9 st växelbyten varav två dubbla korsningsväxlar (DKV) på Alvesta driftplats.
 • Ballastrening och justering av spårläge med start i Diö och avlsut vid norra stations-gränsen i Älmhult på nedspåret.


Omsatt i siffror:

 •  Ca 28 km spårbyte.
 • Ca 38 km ballastrening
 • Utbyte ca 34000 m3 ballast
 • 9 st växelbyten
 • Spår- och växelriktning av samtliga berörda sträckor
 • EST (El-, signal- och tele) på samtiga berörda sträckor