Nässjö huvudort för utbildning på Höglandet

Lernia i Nässjö täcker idag in hela Höglandet – och i vissa fall hela länet – inom ett antal yrkesrelaterade utbildningar. ”Viktigt att företag öppnar för praktikanter”, säger Stig Jansson, Lernia.
Stig Jansson, Lernia Utbildning och Helena Träff, Lernia Nationella Tjänster.

Varje dag rör sig drygt 90 personer i Lernias lokaler i Nässjö som täcker hela Höglandets upptagningsområde för utbildning. Nu kommer Lernia även driva en restaurang- och bageriutbildning på orten.
– Vi hyr Brottsabokyrkans kök för ändamålet. Det är ett metodkök, det vill säga vi säljer eller serverar ingen mat. Vi vill ju utbilda personer för att leverera kompetens till restaurangerna, inte konkurrera med dem, säger Stig Jansson, utbildningskonsult och samordnare på Lernia.

I och med den nya utbildningen har nu Lernia sex utbildningar förlagda i Nässjö som täcker Höglandets upptagningsområde – eller mer. En av de mest populära utbildningarna är ”Lager- och terminalarbetare samt truck”, där Nässjö är utbildningsort för hela Jönköpings län.
– De som väljer denna utbildning går 10 veckor, men man kan välja enskilda kurser också. Ibland kan man ha ett jobb på gång förutsatt att man har truckkort till exempel. Där har vi en femdagarsutbildning för truckkort A1-4 och B1-3, säger Stig Jansson.

Lernia Utbildning har Arbetsförmedlingen, kommuner och företag som kunder. De som genomgår en utbildning är arbetssökande.
– I alla dessa utbildningar är praktik väldigt viktigt. Inom en del utbildningar, till exempel Administration, kan man koppla praktiken till utbildningen så att man är tre dagar på arbetsplatsen och två dagar här. Och företaget kan vara med och säga vad individen behöver och på så sätt vara med och påverka utbildningen, säger han.

Oftast har den arbetssökande ett mål som man vill uppnå – ett jobb inom en specifik sektor eller liknande. Lernia hjälper till att spalta upp vilka delmål som bör uppfyllas för att kunna komma dit. Ibland finns ingen konkret plan hos den arbetssökande, något som Stig Jansson gärna hjälper till med att hitta – individuellt och i grupp.
– Varje måndag har vi studiebesök där vi berättar om de sex utbildningarna. Ibland upptäcker man där i vilken riktning man vill gå. Sedan är vi ute och informerar om vilka alternativ som finns på Arbetsförmedlingar på Höglandet, säger han.


Följande utbildningar finns på Lernia Nässjö: Restaurang, Administration, Lager- och terminalarbetare samt truck, Lokalvård / Hemservice, Elteknik, Allmänförberedande.
Inom Lernia i Nässjö finns även ”Nationella Tjänster” en sektion som med inriktning på att hjälpa nyanlända invandrare med specifikt stöd till att ta sig ut på arbetsmarknaden.