30 nya jobb till Nässjö

Polisens Kontaktcenter, PKC, utökar sitt arbetsområde och anställer i Nässjö ett trettiotal nya operatörer inom 18 månaders tid. Cirka 15 personer ska anställas redan i april.
Roger Löfgren, sektionschef, och Andreas Roberger, tf gruppchef, Polisens Kontaktcenter i Nässjö.
Roger Löfgren, sektionschef, och Andreas Roberger, tf gruppchef, Polisens Kontaktcenter i Nässjö.

I tre steg under de närmaste 18 månaderna kommer 30 nya operatörer att anställas på Polisens Kontaktcenter, PKC, i Nässjö. Det första steget tas i april 2016, när den nationella telefonkön går över till att skötas på regional nivå.
– Vi får ett bättre helhetsperspektiv på ärendet och kan hantera det på ett bättre sätt. Vi kommer att kunna hantera alla ärenden som berör vår egen region på ett annat sätt än idag, säger Roger Löfgren, sektionschef vid PKC i Nässjö.

I detta första steg kommer cirka femton personer att behöva rekryteras. Steg två innebär att man under slutet av 2016 kommer att införa utökade arbetsuppgifter på PKC.
– Vi kommer bland annat att hålla i initiala förhör. Vi tar alltså över ett ansvar tidigare i utredningsprocessen. Vi förväntar oss en ökad brottsuppklaring i och med att vi kan ta oss an ärendet i ett tidigare skede. Det innebär också att vi kan avlasta övrig utredningsverksamhet, skapa ett effektivare utredningsflöde och en förbättrad service gentemot allmänheten, säger Roger Löfgren.

Det tredje steget kommer att ske i maj 2017. Jönköpings län, Södermanland och Östergötland ingår numera i samma region. När Linköpings länskommunikationscentral blir en regionsledningscentral kommer PKC i Nässjö ta över en del arbetsuppgifter från Linköping.

Totalt innebär de tre stegen att 30 nya operatörstjänster kommer att tillsättas i Nässjö inom ett och ett halvt år. Andreas Roberger är tillförordnad Gruppchef vid PKC i Nässjö och kommer att vara involverad i rekryteringen:
– Vi trycker mycket på personliga egenskaper, det finns inga färdiga utbildningar för det här. Man ska ha gymnasiekompetens, man ska vara svensk medborgare och man ska uttrycka sig väl i tal och skrift. Empati och social kompetens värdesätts högt, säger han.

På tisdag den 8 december mellan kl. 13 och 16 har polisen en informationsträff på Arbetsförmedlingen för alla som är intresserade av vad arbetet innebär.