3D-café för kvinnor i maj

Almi anordnar 3D-café för kvinnor – ska ge inblick i additiv tillverkning för att förverkliga idéer.

20150331_almi

Tisdagen den 12 maj anordnar Almi tillsammans med Acron och Tekniska Högskolan i Jönköping ett 3D-café för företagare – och ett helt eget 3D-café för kvinnor. Werner Hilliges på Almi är initiativtagare till evenemanget.
– Om man blandar kvinnor och män i en grupp där en så ny och teknikintensiv process som ju 3D-printing innebär står gärna kvinnor av något skäl tillbaka tills de kanske mer teknikintresserade männen varit framme. Vi vill helt ta bort detta och gör därför en positiv särbehandling och bjuder på förhand in bara kvinnor så att man helt kan fokusera på sin vision. På sikt kan denna särbehandling säkert tas bort, säger han.

3D-printing, eller additiv tillverkning, är en teknik i stark utveckling. Den kommer att göra det möjligt att gå från vision till prototyp på mycket kort tid och därmed ge de som har idéer mycket större möjligheter att förverkliga det man tänkt. Ett 3D-café är ett sätt att under lättsamma former visa vad man kan åstadkomma med 3D-tekniken.
– Och under tiden som en produkt skrivs ut erbjuds man som deltagare att ta del av seminarier på temat. Givetvis kan man som namnet antyder få lite fika, säger Werner Hilliges.

3D-café för kvinnor är öppet kl. 10-15 tisdag 12 maj. Därefter fortsätter cafét vara öppet för företagare, fram till kl. 20.00. Plats: Jönköpings Tekniska Högskola.
>>Se inbjudan (pdf