Anders Wall och ”Aktiestinsen” sätter färg på jubileumsdag

Lördagen den 6 februari fyller den store rikskände donatorn Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson i Nässjö 100 år. Institutioner, företag och föreningar välkomnas till Öppet Hus på Hotell Högland. Samma dag genomförs ett näringslivsinriktat seminarium förlagt till JSC IT-Partner med finansmannen Anders Wall som hedersgäst.
Här laddas det för stora saker som sker lördagen den 6 februari 2016 i Nässjö. ”Aktiestinsen” ses här tillsammans med Åke Svensson, som är son till ”Aktiestinsens” framlidna sambo Marianne, vidare ses konferensansvariga Carol Hansson samt restaurangchef Eldar Dervisic, Hotell Högland samt Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB som samordnar näringslivsseminariet samma dag.
Här laddas det för stora saker som sker lördagen den 6 februari 2016 i Nässjö. ”Aktiestinsen” ses här tillsammans med Åke Svensson, som är son till ”Aktiestinsens” framlidna sambo Marianne, vidare ses konferensansvariga Carol Hansson samt restaurangchef Eldar Dervisic, Hotell Högland samt Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB som samordnar näringslivsseminariet samma dag.

När Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson fyller 100 år lördagen den 6 februari vill den rikskände donatorn ha pengar – som han dock tämligen omgående kommer att förmedla vidare.
–Jag tänker förmedla eventuella slantar till de duktiga fotbollsungdomarna i Nässjö FF. De behöver köpa skor och ha bra utrustningar, förmedlar Nässjös egen Hedersdoktor.

Det kommer att bli en extra spännande lördag i Nässjö. Dels när ”Aktiestinsen” har öppet hus mellan klockan 14-17 på Hotell Högland. Till denna aktivitet kommer institutioner, lärosäten, Kungliga Vetenskapsakademin, företag, föreningar, kommunen och naturligtvis landshövdingen att bjudas in. Faktum är att det har också gått iväg en inbjudan till kungen. Även om den gode ”stinsen” inser att chansen att få hit statschefen kanske inte är jättestor. Men Lennart resonerar att eftersom han har varit hos kungen så vill han bjuda igen. Det är inget fel på optimismen hos denne generöse man.

Finansmannen Anders Wall, själv en välkänd generös donator och inspiratör, uppskattar det entreprenörskap som ”Aktiestinsen” står för. Anders Wall kommer tillsammans med fru Charlotte att närvara vid Öppet Hus.

Nässjö Näringsliv AB har samarbetat med makarna Wall vid ett flertal tillfällen under närmare 30 år och passar på att arrangera ett näringslivsinriktat seminarium som genomförs mellan klockan 10-12 i de nya fräscha lokalerna hos JSC IT-partner i Nässjö.
Det exakta innehållet i programmet meddelas senare.
– Vi är övertygade om att det entreprenörskap, den ledarstil och det fokus som JSC IT-partner står för kommer att uppskattas både av makarna Wall och andra besökare. Arrangemanget blir av exklusiv karaktär då vi inte kan ta in hur många som helst, summerar Holger Jonasson vid Nässjö Näringsliv AB.

Stora effekter
Separat redovisar vi några exempel på de donationer som Lennart ”Aktiestinsen” står bakom. Den största donationen genomfördes 2008 då Kungliga Vetenskapsakademen tilldelades 28 mkr. Denna summa har i dag växt till tillgångar omfattande 49 mkr. Hela 7.1 mkr har kunnat delas ut i stipendier. I Nässjö har Brinellgymnasiet den så kallade gymnasiefonden som 2008 tilldelades 10 mkr. 2.5 mkr har kunnat delas ut i stipendier och tillgångarna är 17 mkr. Järnvägsutbildningen har fått 7.3 mkr, värdet är i dag 13.4 mkr. Man har delat ut 1 mkr hittills.