Anders Wall till Nässjö för JSC-möte och uppvakting av ”Aktiestinsen”

Nu kommer finansmannen Anders Wall med fru Charlotte till Nässjö igen. De medverkar vid två speciella arrangemang i Nässjö lördagen den 6 februari. Först vid ett möte hos JSC IT-partner på förmiddagen. Sedan hakar man på evenemanget när Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson fyller 100 år.