Nässjö och SB Seating i symbios

Nässjös kommunledning träffade nyligen ledningen för Scandinavian Business Seating och dess ägare Triton. Vid mötet framgick det att SB Seating är viktigt för Nässjö – och Nässjö för SB Seating.

När Thomas Hofvenstam, investeringsrådgivare i Triton, den fond som äger SB Seating, och Lars I. Røiri, Koncernchef för SB Seating, var på besök i Nässjöfabriken nyligen fanns representanter från Nässjös kommunledning på plats, en signal att företaget anses utgöra en väsentlig del av kommunens näringsliv.
– Samarbetet med kommunledning tycker jag är viktigt och jag är glad att fyra representanter kom på vår inbjudan, det uppskattar vi väldigt mycket, säger Berndt Axelsson, vd SB Seating Sverige och site manager i Nässjö.

Näringslivschef Claes Johansson var på plats tillsammans med kommunalråd Anders Karlgren, utvecklingschef Stina Granberg, och kommundirektör Karl-Gustav Bartoll. Efter att SB Seating fått ta del av en presentation om Nässjö och OneDoor-modellen, var tillreste Koncernchefen Lars Røiri imponerad.
– Jag har intryck av Nässjö som att man har en överraskande professionell hållning till utvecklingen av näringslivet. Jag har haft kontakt med många kommuner i Norge också och jag har inte sett en så bra modell. Så jag tänkte faktiskt att detta kunde vara något att ta med vid våra möten med kommuner i Norge. Det var imponerande. Det bara styrker mig i tron på att Nässjö är ett bra ställe för oss att utveckla vidare på, säger han.

Kärleken är besvarad. Efter en rundtur på fabriken kunde kommunens representanter konstatera att SB Seating är ett företag för framtiden. Kommundirektör Karl-Gustav Bartoll ser fram emot att fortsätta utbytet med SB Seating.
– Det var ett inspirerande möte på SB Seating. Det är alltid nyttigt att komma ut för att se verkligheten på produktionsgolvet. Det var rent, snyggt och metodiskt. Det känns tryggt att se en koncernledning och en ägare som tror på framtiden och som vill utveckla verksamheten med utgångspunkt från Nässjö. Jag ser fram mot ett fruktbart samarbete i framtiden, säger han.