Arbetsmiljö: från krav till möjlighet

Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist inspirerar företag till att se arbetsmiljöutveckling som en möjlighet.

20141209_arbetsmiljo

Sedan Sara Lindberg (Friska Arbetsplatser) och Maria Flanagan Sundqvist (Modescien) började samarbeta har de hunnit släppa en bok (Äntligen Måndag), hålla föreläsningar och utbildningar. Nu får de en mängd förfrågningar från när och fjärran, om att föreläsa om arbetsmiljö.
– Ett målinriktat och hårt arbete börjar ge frukt, säger Maria Flanagan Sundqvist.

Deras Grundkurs i Arbetsmiljö, en tredagarskurs som riktar sig till chefer och arbetsmiljö- samt skyddsombud, har fått väldigt god feedback från deltagare. Stor tonvikt läggs på psykosocial arbetsmiljö, vilken är lika viktig som den fysiska arbetsmiljön, menar föreläsarna.
– Skyddskläder och så vidare är en sak, men den psykosociala arbetsmiljön är lite lurigare för den börjar med mig. Mycket av det psykosociala handlar om kommunikation, att bli medveten om hur man är själv. Och det handlar om att prata på arbetsplatsen – hur vill vi ha det?. Chefer är inte tankeläsare, vi behöver bli bättre på att kommunicera våra behov och önskemål, säger Sara Lindberg.

Ordet arbetsmiljö är hos de flesta så förknippat med krav och paragrafer, menar Maria och Sara, att många går in i en kurs om arbetsmiljö med armarna i kors, med en känsla av att det är ett ”nödvändigt ont”. I slutet av kursen – när de båda inspiratörerna har fått utöva sin magi – studsar åhörarna snarare i stolarna, ivriga att få sätta igång arbetsmiljöutvecklingen på företaget. Ingelsta Kalkon är ett av de företag som har haft ett antal chefer och skyddsombud på plats på Grundkurs i Arbetsmiljö.
– Sara och Maria har gjort ett fantastiskt avtryck i att vända tänket att arbetsmiljö är något nödvändigt men tråkigt till att se arbetsmiljöarbetet som en möjlighet att skapa arbetsglädje på arbetsplatsen. Just arbetsglädje är viktigt både för arbetsledning och medarbetare och vi kommer att anlita Sara och Maria i början av nästa år att genomföra föreläsningen ”Äntligen Måndag” så att alla medarbetare får möjlighet att ta del av Saras och Marias positiva signaler och budskap för att på så vis skapa en glädjefylld arbetsmiljö, säger Jörgen Olsson, Kvalitets- & miljöchef vid Ingelsta Kalkon.

Att lägga tid och pengar på just arbetsmiljö tycks vara en bra investering. En arbetsplats med god arbetsmiljö och positiv stämning är mer produktiv och mindre benägen till sjukskrivningar. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige, vilket tydligt understryker vikten av att arbeta med just den psykosociala delen av arbetsmiljön.
– För oss är det ett statement att vi tar detta på allvar och ägnar det en lika stor del som övriga aspekter, säger Maria Flanagan Sundqvist.

Det märks att Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg har roligt ihop och älskar sitt jobb. De lever som de lär, vilket smittar av sig på omgivningen. Ja, arbetsmiljö ÄR ett krav, men det är också en fantastisk möjlighet, menar de.
– Om det nu finns en lagstiftning kring det här så är det väl lika bra att göra det roligt att arbeta med, avslutar Maria Flanagan Sundqvist.


Den 28-30 januari 2015 anordnas en öppen Grundkurs i Arbetsmiljö i Nässjö. Intressenter i Nässjö Näringsliv AB har 10 procents rabatt på utbildningen. Läs mer.