Stema Print satsar framåt

Anrika Stema Print investerar i nya maskiner – tror på framtiden i svallvågorna efter digitala revolutionen.

20141211_stema

Stema Print, som med sina 58 år i branschen är Nässjö kommuns äldsta nu levande grafiska företag, har överlevt 2000-talets digitala smäll och frodas. Det var 20 år sedan företaget byggde nya lokaler på den nuvarande platsen på Forserums Industriområde. Kanske är just dessa 20 år de mest omvälvande i tryckeribranschens historia.
– Den digitala utvecklingen har inneburit att halva underlaget för branschen försvann, säger Stefan Magnusson, Stema Print. Samtidigt har många nya möjligheter skapats som gjort att tidigare omöjliga trycksaker nu går att trycka.

Den största smällen kom under tidigt 2000-tal. Svartvita laserskrivare i varje hörn av varje kontor gjorde plötsligt tryckande av blanketter överflödigt. Myndigheter, landsting, kommuner, företag – plötsligt försvann ett stort underlag. I och med internetexplosionen började kataloger och prislistor bli alltmer irrelevanta att trycka inom vissa brancher. Utvecklingen utgjorde ett hårt slag mot hela tryckarbranschen.

Nya tider krävde nya strategier. Stema Print, som var tidiga med limbindning och dessutom tidiga med digitalt tryck och datorteknik, hittade nya vägar att leverera lösningar till kunder. I och med den digitala tekniken blev det mycket enklare att ta fram böcker till privatpersoner och organisationer till exempel, något som Stema Print fortfarande till stor del sysslar med. Annars är det mycket etiketter, foldrar, instruktionslappar, visitkort – en hel del till producerande företag.
– Jag tror att den traditionellt grafiska branschen har stagnerat till en nivå som nu börjar stabilisera sig. Nu ser man nog en mindre ökning varje år, kanske på tre till fem procent, säger Stefan Magnusson.

Stema Print har många kunder lokalt i Forserum, inte minst från den tillverkande industrin, men en ännu större del finns utanför kommungränsen. Den största kunden finns i Stockholm, åt vilka Stema Print trycker marknadsundersökningar, med variabel information i flera olika led. A och O är att ge kunden av sin tid, menar Stefan Magnusson.
– Det handlar ofta om att lösa ett problem åt kunden och ta sig tid för det, säger han.

Bland annat trycker de böcker åt hembygdsföreningar och privatpersoner, som ofta är i behov av hjälp att layouta innehållet.
– Man kan inte begära av 84-åringar som skrivit sina memoarer att de ska ladda upp filer på webben åt mig, där får man hjälpa till rent praktiskt själv med mallar och liknande.

De goda kundkontakterna har betalat sig – så pass att man nu har investerat i en ny digital färgmaskin, ett hel line från tryck till häftning, fyrkantsrygg och liknande.
– Det innebär helt enkelt att man kan göra flera moment i en enda maskin.

Det har hänt en hel del sedan blytryckeriet Strandbergs Tryckeri (så hette det i begynnelsen) körde igång 1956. Hur branschen utvecklar sig framöver återstår att se, men klart är Stema Print investerar för framtiden.