Atheragram Structura utvecklar Drakas medarbetare

Draka Kabel startar ett utvecklingsprogram för sina medarbetare och sluter ramavtal med Atheragram Structura.

Atheragram Structura, eller Margareta Carlsson, som personen bakom företaget heter, har slutit avtal med Draka Kabel i samband med företagets satsning på utveckling.
– Jag ser Margareta som ett fantastiskt bra bollplank. Hon är otroligt kreativ och väldigt snabb i svängarna, säger Stefan Milesson, HR-chef på Draka Kabel.

Draka Kabel kör i höst igång ett utvecklingsprogram för ett antal medarbetare i olika befattningar. Programmet pågår under drygt ett år och ska resultera i ännu mer drivna medarbetare med en bredare bas att stå på. Efter att Draka Kabel precis har avslutat ett årslångt talangutvecklingsprogram – där Atheragram Structura också var involverad – är den nya satsningen riktad mot en mer heterogen grupp som innefattar både operatörer och administratörer.
– Mina insatser handlar bland annat om ökad självkännedom, det egna ledarskapet, effektivitet, prestationsutveckling samt insikt i hur människor och kommunikation fungerar. Jag håller i seminarier och en del punktinsatser, säger Margareta Carlsson.

En stor del av Margaretas uppdrag handlar om att från vision, vilja och teori (vad) gå över i tillämpning, praktisk handling och arbeta med beteenden (hur). En hel del av hennes uppdrag handlar om att hitta förbättringsområden.
– Man ringer till mig exempelvis med en upplevelse av att något inte fungerar som det ska eller något borde kunna fungera bättre, utan att kanske vara helt klar över ”problemet”. För mig gäller det att hitta proppar i systemet och att gå till grunden med dem – med helhetssyn. Att inte jobba med bara symtomen är viktigt i mitt jobb, säger hon.

Draka Kabel anlitar dock inte Margareta för att hitta problem i maskineriet. Istället handlar det om att de själva tar initiativet till en lärande organisation där medarbetarna känner sig delaktiga, både i utvecklingen av företaget och i det som pågår i omvärlden.
– Vi prenumererar på DN åt personerna i utvecklingsgruppen och rekommenderar dem att lyssna på P1. Ska de ta ett steg till så är det viktigt att se vad som händer utanför sin egen värld, säger Stefan Milesson, som för övrigt utmanat sina medarbetare intellektuellt med läsning från såväl Tranströmer som Machiavelli.

Avtalet med Draka Kabel slöts så att Margareta anlitas för de insatser som täcks in av hennes verksamhet. Där det handlar om övriga tjänster hjälper hon ofta till att hitta någon annan.
– Margareta är otroligt lyhörd och har en fingertoppskänsla för vad kunden behöver. Man behöver inte ha tänkt färdigt och ha en sanning på papper när man vänder sig till henne, säger Stefan Milesson.

Själv är Margareta – en smula osvenskt, måhända – övertygad om att hon gör ett riktigt bra jobb. Men det goda självförtroendet ska inte tas som högfärd, eftersom hon är lika optimistisk när det gäller andra människor.
– Min övertygelse är att alla har potential att utveckla sig inom olika områden. Om inte så var fallet skulle jag inte arbeta med det jag gör, avslutar hon.


Atheragram Structura är ett tjänsteföretag i Nässjö som erbjuder chefsstöd, utveckling av ledare och ledningsgrupper samt organisationsutveckling. Problemlösning, struktur-skapande och förändringsarbete genom såväl rådgivning och utbildning inom ledarskap och organisation som professionell coaching för chefer och ledare.