Att använda den gråhåriga erfarenheten

Det finns en outnyttjad resurs i de många pensionerade företagsledarna på Höglandet. Det menar Josef Darius, själv tidigare en tungviktare inom hotellbranschen, som gärna bollplankar med näringslivet.
Josef Darius
Josef Darius

I en befolkning där allt fler lever till att uppleva sin hundraårsdag har en höjd pensionsålder på senare tid varit en aktuell fråga. Hur det blir med den frågan återstår att se, men tydligt är att pensionärerna blir, så att säga, piggare och piggare – och många upplever att de har mycket kvar att komma med. En av dem är Josef Darius.
– Det finns folk som fortfarande har en del kunskap att förmedla, som fortfarande är friska i huvudet och har en enorm erfarenhet. De flesta av oss är inga teoretiker utan praktiker, vi har varit med om en del och utifrån det kan vi dela med oss, säger han.

Josef Darius har en lång bana bakom sig inom hotellbranschen, i såväl Sverige som internationellt. Sedan några år är han pensionerad, men brinner fortfarande för entreprenörskap.
– Det sägs att erfarenheter bygger man på fel man gör, men man måste inte själv göra alla fel, man kan rådgöra med dem som redan har gjort dem. Det är där vi kommer in i bilden och ger rådgivning utifrån de fel vi redan har gjort någon gång, och bevarar andra från det, säger han.

Att få företag på fötter, eller stärka redan framgångsrika diton, har varit Josef Darius uppdrag under en stor del av sitt yrkesliv. Under ett antal år arbetade han med några av Norges mest prestigefulla hotell och figurerade frekvent i norsk media. Där blev han känd som hotelldoktorn, efter att i en intervju använt medicinska termer för att beskriva sitt arbete: att se till att företaget tillfrisknade, tog sin medicin för att inte riskera amputation, och så vidare. Liknande erfarenheter som såväl Darius som andra pensionärer bär med sig, kan vara användbara för företag i Nässjö med omnejd.
– Framförallt handlar det om att man förmedlar några nya infallsvinklar, jag hör ju hur hemmablind man kan bli när man bara går inom sina egna väggar, man ser inte det som andra ser med andra ögon.

I Nässjö Näringslivs nätverk finns ett antal mentorer, såväl yrkesverksamma som pensionerade, att ta hjälp av i den utsträckning som situationen kräver. >>Läs om våra mentorer


Har du erfarenheter som du vill bidra med till företag på Höglandet? Hör av dig till Nässjö Näringsliv AB.