Bodafors Trä AB:s sågverksrörelse får ny ägare

Den 13 juni tar Sweden Timber Malmbäck AB över ägandet av Bodafors Trä från familjen Wareborn, som bedrivit sågverksrörelse i 60 år.

Bodafors Trä

Bodafors Trä AB överlåter verksamheten i Malmbäck till Sweden Timber Malmbäck AB. Överlåtelsen äger rum 13 juni 2016 och omfattar sågverksrörelsen med ett 50-tal anställda i Malmbäck, vars verksamhet utgörs av sågproduktion, vidareförädling och försäljning.

Mikael Arvidsson, Amwood AB, en av ägarna till Sweden Timber Malmbäck AB, beskriver att bolagets planer innehåller en utökad vidareförädling av trävaror och en anpassning av sågproduktionen till en lägre volym. Sweden Timber Malmbäck AB ser positivt på kommande utmaningar och välkomnar såväl gamla som nya kunder, leverantörer och samarbetsparters.

Bodafors Trä AB, som är ett av familjen Wareborns ägt bolag, har bedrivit sågverksrörelse i Malmbäck under mer än 60 år. Familjen Wareborn kommer efter överlåtelsen av sågverket att koncentrera sitt engagemang till träförädling och träskydd i Bodafors Impregnering AB samt till den familjeägda skogs- och gårdsförvaltningen.