Bodaforsföretag prisat för energibesparingar

Flügger i Bodafors har vunnit pris för sina energibesparande åtgärder vid Plastovationer Awards 2012. Bakom priset ligger ett framgångsrikt arbete som främjar såväl miljö som plånbok.

För sitt energibesparande arbete har Flügger i Bodafors tagit emot ett pris vid Plastovationer Awards 2012. Priset delas ut årligen av branschtidningen Plastforum. Anders Ragnarsson, produktionsledare för Bodaforsanläggningen, fick äran att ta emot priset.
– Det känns bra att få bekräftelse på det man gjort. Jag var helt säker på att vi inte skulle vinna, så jag var helt oförberedd på tacktalet, men det löste sig ändå. Det är roligt när det blir uppskattat från annat håll också – jag fick mail från en dansk chef som tyckte att vi gör ett kanonjobb här i Bodafors, säger han.

Det är framförallt bytet av kylsystem – från traditionell kompressorkyla till frikyla – som gjort branschen uppmärksammad på Bodaforsföretagets energitänk. Genom bytet sparar man 400 000 KwH per år, och behåller samma produktionsnivå.
– I ekonomiska termer innebär det en halv miljon i vinst extra varje år. En sådan vinst skulle kräva en ökad omsättning med tio miljoner kronor, säger Anders Ragnarsson.

Tio miljoner i ökad omsättning – betänk då att Flügger i Bodafors är ett företag med åtta anställda. Då förstår man omfattningen av besparingen. Som en bonus sparar man genom det nya kylsystemet även in på miljöavgifter – företaget har idag inga miljöfarliga utsläpp – och dessutom serviceavgifter. Och sedan de satte igång med energibesparingsåtgärderna under 2010 har företaget satsat mer än bara på ett nytt kylsystem. Inom alla områden har man tänkt smartare och kunnat spara stora summor pengar.
– Vi har bytt till lågenergilampor och ställt in belysning så att den går igång efter behov. Bara i vårt lager sparar vi 10 000 kronor per år på belysning, säger Anders Ragnarsson.

Flügger i Bodafors är ett av de företag som kommit längst i sitt energitänk och har som följd fått ta emot studiebesök från flera andra företag. Och fler investeringar är att vänta. En ny helelektrisk formspruta kommer att spara ytterligare energi.
– Den kommer att hålla samma produktionsnivå men drar 30 000 KwH mindre varje år. Det är till och med så att vi minskar cykeltiden med en halv sekund med den nya maskinen.

De nya satsningarna har möjliggjorts genom Flüggers centrala investering i Bodaforsanläggningen på 1,2 miljoner kronor.
– Det är kul att våra chefer i Danmark tror på oss, annars hade de inte investerat på det här sättet.

Prisceremonin ägde rum på mässan Elmia Subcontractor i Jönköping och priser delades ut i fem kategorier: Komposit, Energieffektivisering, Produktutveckling, Bio och Plastovationer.