Bokrelease: Nyckel till framgång

Den 6 oktober har Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist en releasefest för sin nya bok Nyckel till framgång – organisatorisk och social arbetsmiljö.
Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg ger ut boken "Nyckel till framgång" - releasefest 6 oktober.
Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg ger ut boken ”Nyckel till framgång” – releasefest 6 oktober.

Arbetsmiljö är en allt hetare fråga. Sedan Arbetsmiljöverket släppte sina nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö i våras, har efterfrågan på kunskap i ämnet varit hög ute på företagen. Samtidigt har det många gånger uppfattats som en belastning, som ännu en sak att förhålla sig till som arbetsgivare. Det vill Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist ändra på, så att arbetsgivare istället ser möjligheterna med ett framgångsrikt arbetsmiljötänk. Boken ”Nyckel till framgång” är framtagen för att hjälpa ledare och skyddsombud att skapa förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen.
– Arbetsmiljölagen har alltid sagt att vi ska jobba med de här frågorna, men nu säger också specifika föreskrifter hur man ska jobba med det. Vi ser det som en hjälp till hur man ska arbeta, säger Sara Lindberg.

Huvudsaklig fokus i de nya föreskrifterna ligger på tre områden som alla kan påverka den psykosociala hälsan på en arbetsplats: kränkande särbehandling, arbetsbelastning och hur man förlägger arbetstid.
– Väldigt ofta möter jag människor som har oerhört hög arbetsbelastning, de jobbar över, tar med sig datorerna hem, men när man börjar tala med dem om detta så märker man att det inte är uttalat på arbetsplatsen att man ska göra detta, utan det är ett klimat på arbetsplatsen. Det kommer ofta fram om att det inte handlar om att de inte vet vad de ska göra, utan om emotionella krav, säger Maria Flanagan Sundqvist.

De båda författarna har länge betonat vikten av att medarbetare trivs, mår bra och presterar – och just i den ordningen.
– Vi är på jobbet för att prestera. Vi ska bygga något, vi ska undervisa, vi ska sälja något, vi har ett uppdrag på något sätt. Men förutsättningen för det är att vi mår bra och trivs. Vi menar att det måste vara i den här ordningen. Det kan hålla ett tag, kanske i flera år, att vi presterar utan att vi trivs eller mår bra, men till slut händer något. Vi blir sjuka eller tappar förmågan, säger Sara Lindberg.

Titeln på boken, ”Nyckel till framgång”, använder medvetet ordet ”nyckel” i obestämd form; den utgör inte den enda möjliga vägen till framgång på arbetsmiljöområdet, betonar de, men de tror att den kan fungera som ett hjälpmedel för dem som själva väljer att lägga ner tid på det viktiga arbetet för hälsa på arbetsplatsen. För dem kan den fungera som en handbok. Precis som deras tidigare bok Arbetsglädje (eller Äntligen måndag, som den ursprungligen hette) innehåller den nya boken konkreta exempel och frågor som läsaren kan arbeta med – gärna i grupp.
– Vi behöver börja prata mer om det självklara, om till exempel bemötande. Det räcker inte med att ha en arbetsmiljöpolicy, vi måste arbeta med det tydligt. Många uppdrag jag får handlar om att det sociala samspelet inte funkar, säger Maria Flanagan Sundqvist.

Utöver kunskap om rena fakta – riktlinjer, lagar, och så vidare – så behöver man alltså kunskap om sig själv, sin egen kommunikation, om mellanmänskliga relationer, menar de. Därför innehåller boken även avsnitt som handlar om personlig utveckling. En väsentlig del i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är insikten om att ”arbetsmiljö är jag själv”, oavsett om man är chef eller medarbetare.
– Att känna sig själv har stor betydelse. Den är tänkt som en bok som du ska lära och inspireras av, men också en bok där du ska tänka till: hur ser jag på de här frågorna? Vi visar på vikten av att stanna till, att tänka till, säger Sara Lindberg.

På torsdag 6 oktober mellan kl. 15.00-19.00 är det releasefest för den nya boken i Odd Fellows lokal på Gränsgatan 33 i Nässjö – öppet för alla intresserade.


Sara Lindberg är arbetsmiljökonsult och driver företaget Friska Arbetsplatser. Maria Flanagan Sundqvist Maria Flanagan Sundqvist arbetar med individ- och grupputveckling i sitt företag Modescien. Tillsammans håller Sara och Maria kurser inom bland annat arbetsmiljö. Den 22 och 29 november håller de kursen Grundläggande Arbetsmiljö. >>Läs mer