Catena planerar tung investering i Rustafastighet

Catena Fastigheter har nu lämnat bud på två fastigheter: en investering som är värd 396 miljoner kronor. Det ena budet är lagt på Rustafastigheten i Nässjö. 


Catena Fastigheter har
efter förhandling lämnat ett slutgiltigt bud till Logistikbygg 1 AS om förvärv av två fastigheter. Den ena fastigheten är lagret 1 i Nässjö, Rustafastigheten och den andra finns i Haninge. Budet förväntas att antas senast den 13 februari 2014, efter godkännande från generalförsamlingen i Logistikbygg 1 AS. Sammanlagt är det ett fastighetsvärde om 396 miljoner kronor.

Catena, tidigare känd vid namnet Brinova, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag inom logistik och e-handel. De kommer att vara drivande i samarbetet för Logistic Park Nässjös utveckling, som är ett samlingsnamn för ett antal logistikintensiva företag och ytor i Nässjö.
– Vi ser att Catenas framtidsinvestering är långsiktig och strategisk för den fortsatta utvecklingen av Nässjö som logistikhub, säger Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv AB.

Rustafastigheten omfattar 24 404 kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta och Haninges fastighet, Jordbromalm 4:33 i e, omfattar 23 547 kvadratmeter logistikyta. Fastigheterna upplåts med äganderätt och det tänkta förvärvet sker i två separata bolag. Fastigheterna är uthyrda till en hyresgäst per fastighet med kontrakt giltiga till 2020 och 2024.