Catenas och Höglands Logistiks storsatsning – 65 miljoner investeras

Framtidstro och Nässjöanda rådde när första spadtaget togs för Catenas satsning på ny fastighet i Logistic Park Nässjö.
John Peterson, chef Tekniska Serviceförvaltningen, Henrik Almström, vd Höglands Logistik, Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv, Anci Magnusson, kommunstyrelsens ordförande, samt Gustaf Hermelin, Koncernchef Catena, tog ett gemensamt första spadtag.
John Peterson, chef Tekniska Serviceförvaltningen, Henrik Almström, vd Höglands Logistik, Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv, Anci Magnusson, kommunstyrelsens ordförande, samt Gustaf Hermelin, Koncernchef Catena, tog ett gemensamt första spadtag.

Onsdagen den 1 juni togs det symboliska första spadtaget för Catenas nya logistikfastighet i Logistic Park Nässjö. Cirka 65 miljoner kronor investeras i ett område på 63 000 kvadratmeter, med en byggnad på närmare 9 000 kvadratmeter. Det innebär att Catena utvecklar sitt bestånd i Nässjö med ytterligare en logistikfastighet nära stambanan. Höglands Logistik, som kommer att hyra en stor del av den nya fastigheten, får nu goda möjligheter att växa vidare med sina företag. Logistic Park Nässjö tillförs nu helt nya logistiktjänster som till exempel splitpoint nära kombiterminalen.

Byggnationen har kommit en god bit på väg med gjutning av fundament till det som ska stå klart den 1 oktober för inflyttning. Om ett par veckor monteras stommar. Flest projektörer på plats hade denna dag Ylab och Transab, som hade byggnationen igång.
– Vi håller fast vid att vi investerar och utvecklar vid strategiska logistiklägen, gärna där väg möter järnväg, säger Gustaf Hermelin, Koncernchef på Catena.
– Vi välkomnar Catenas och Höglands Logistiks satsningar, ett viktigt genombrott för Logistic Park Nässjö som tillförs nya tjänster. Här kan internationella företag skicka upp enhetslaster som sedan sprids vidare i Skandinavien, säger Claes Johansson, VD Nässjö Näringsliv AB.

Henrik Almström på Höglands Logistik gladdes inte bara åt att de kommer få riktigt moderna terminal- och logistiklokaler att flytta in i under hösten. Samma dag som spadtaget hade han även hämtat ut en ny lastbil – det satsas på många fronter. Anci Magnusson, Kommunstyrelsens ordförande, talade vid eventet och pratade om framtidstro för kommunen och hur kommunen skall vara del i att företag utvecklas och att etableringar kommer till stånd.

I Nässjö finns sedan tidigare en av Sveriges största kombiterminaler. När nya tjänster via Höglands Logistiks bolag tillförs logistikparken, kommer flödena totalt sett att öka för logistiknoden.