Check Point China mot 30 anställda

Check Point China har flyttat till nya lokaler och kommer att växa på hemmaplan efter intensiva satsningar i Kina. VD Andreas Fälth berättar om erfarenheter från Kina och hur han ser på den framtida utvecklingen.
Check Point China nu på plats i nya lokalerna på Runnerydsgatan. Här finns utrymme att fördubbla personalstyrkan på sikt.
Check Point China nu på plats i nya lokalerna på Runnerydsgatan. Här finns utrymme att fördubbla personalstyrkan på sikt.

Två år i rad har Check Point China blivit utnämnda till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Anledningen är en explosionsartad tillväxt i Kina, där merparten av de anställda finns. Nu siktar de på att bli fler även på Nässjökontoret och har flyttat för att möjliggöra tillväxten.
– Den byggnad vi har kommit över är helt optimal för vår verksamhet. Vi ser att vi kan expandera på denna adress under tre till fem år. Vi räknar med att vi ska bli fem, sex personer här inom några år, säger Andreas Fälth, vd Check Point China.

Investeringar i Kina
Idag är de tre personer på plats i Sverige – numera på Runnerydsgatan 22 i Nässjö – och 25 personer i Kina. De har kommit upp i en nivå där de inte kan öka utan att anställa fler personer, närmast en teknisk säljare i Sverige.
– Den stora investeringen har varit infrastrukturen i Kina. Där har vi anställt mer personal, och under 2014 har vi satt igång ett logistikcentrum och har nu 2000 kvadratmeter där vi kan tillhandahålla säkerhetslager åt de kunder som finns globalt. Många av våra klienter har produktionsenheter i Kina, USA och Europa, säger Andreas Fälth.

Check Point Chinas svenska och Kinesiska avdelningar är inte två skilda öar utan en tajt sammansvetsad enhet. Under 2014 certifierade Bureau Veritas Check Point Chinas sajter i Kina och Sverige som en enhet – första företaget någonsin, strax före Volvo.
– Just verksamhetsutvecklingen, att få ihop enheterna har vi lagt ner mycket arbete på.

Att hitta rätt partners i Kina
En förklaring till Check Point Chinas framgångar är att de har identifierat ett problem som få andra kan lösa. Som Fälth uttrycker det: det är billigt att producera i Kina, men det kostar att hålla kvaliteten. Att hitta rätt produktionspartner på egen hand innebär en stor risk. Check Point China är en kvalitetskontrollant mellan det svenska företaget och den kinesiska produktionen.
– Vi är godtrogna i Sverige. Ser du en snygg hemsida eller en snygg monter så börjar du prata. En gång var jag på en fabrik i Kina där det tog mig tio minuter innan jag insåg att vi inte skulle göra affärer med detta företag. När jag kom till mässan i Hannover två veckor senare var den snyggaste montern av alla från den fabriken, säger Andreas Fälth.

Att undvika fel
Men det är inte alltid kinesernas fel när saker och ting inte funkar. Ofta handlar det om en bristande kunskap från svenskt håll om skillnaderna mellan de europeiska och kinesiska tankesätten.
– Ibland tror vi att om vi tar underlaget som vi har skickat till en tysk och skickar det till en kines, så ska vi få samma resultat. Men vi ser på underlag på två helt olika sätt. Där är vår stora vinst, att vi är ett interface mellan svenska produktionsenheten och kinesiska produktionsenheten, så att vi kan minimera felen.

Det är kvalitetskontrollcentret som utgör kärnan i Check Point Chinas verksamhet i Kina. Men de har alltmer rört sig mot att ta hand om hela kedjan åt sina kunder: produktion, sammansättning, leverans.
– Vi gör numera monteringen inhouse, så har vi kontroll på alla delkomponenter utifrån svenska perspektivet. På så sätt blir vi ett svenskt företag på plats i Kina som monterar grejerna.

Kina fortsatt störst på produktion
Under de senaste åren talas det allt mer om den ökande trenden i Sverige att ta hem produktionen från lågkostnadsländer, så kallad backsourcing. Detta, menar Fälth, innebär dock inte att behovet av kunniga ”mellanhänder” kommer att minska, snarare tvärtom.
– Jag kan tycka att det som sker nu är sunt för det har varit alldeles för stor hype kring Kina. Idag stänger vi många projekt när folk frågar oss på enkla industrikomponenter. Grejer som faller fritt från verktyget köper du billigare nere i Gnosjö eller Hillerstorp – en plåtprodukt som stansas och bockas i en excenterpress köper du inte billigare från Kina. Men Kina är en sådan gigantisk fabrik så att påstå att all produktion skulle komma tillbaka till Sverige är en utopi. Vi har sådant behov av industrikomponenter world wide och Kina kommer under en överskådlig framtid vara den stora produktionsenheten, avslutar Andreas Fälth.