Efterlängtad sanering inleds vid gamla impregneringen

Projektledare Roger Sivert berättar om saneringen vid gamla impregneringen i Nässjö bangårdsområde.
Projektledare Roger Sivert har inga sysselsättningsproblem de närmaste åren. Det är äntligen dags för sanering av gamla impregneringen vid Nässjö Bangårdsområde. 130 000 kbm skall undersökas och saneras och nytt rent material skall på plats.
Projektledare Roger Sivert har inga sysselsättningsproblem de närmaste åren. Det är äntligen dags för sanering av gamla impregneringen vid Nässjö Bangårdsområde. 130 000 kbm skall undersökas och saneras och nytt rent material skall på plats.

Nu är det slut på gamla tider, nu skall hela rasket bort, sjöng redan Per Myrberg på sin tid. Fast den gången handlade det om ett hus. Nu är det 130 000 kbm mark som skall saneras vid Nässjös bangårdsområde. Det var här man impregnerade slipers under perioden 1918-2005. Resultatet blev att arsenik, kreosotolja och annat blev kvar på platsen.

Det har tagit lång tid att komma igång med projektet. Dels blev upphandlingen överklagad, dels förekom viss omorganisation inom Trafikverket. Men nu är man så att säga på spåret. I december 2016 skall saneringen vara klar. Därefter byggs ett antal spår som elektrifieras. Under kommande år blir det kontinuerliga provtagningar i och i anslutning till området.

Vad som sedan händer återstår att se. Men Nässjö Näringslivs utsände tog naturligtvis tillfället i akt att tillsammans med projektledare Roger Sivert konstatera att här skapas ett område på cirka 100 000 kvm precis intill södra stambanan. Det borde kunna vara av intresse ur flera aspekter sett.

Läs mer om projektet i denna presentation (pdf) eller på Trafikverkets webbplats.