Dags att nominera Årets unga ledande kvinna 2019

Nu öppnar möjligheten att nominera en ledarförebild i Jönköpings län som ska utses till Årets unga ledande kvinna! Utmärkelsen är en satsning som på sikt ska bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. 
Initiativet till Årets unga ledande kvinna togs 2015 när Ledarnas jämställdhetsbarometer släpptes och pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det kommer till andel kvinnliga chefer. Statistik från 2017(SCB) visar att snittet för länet har ökat till 34% (andel chefer som är kvinnor) men fortfarande finns det mycket att göra. I Nässjö kommun är andel kvinnor i chefsposition 35%.

För femte gången ska Årets unga ledande kvinna utses i Jönköpings län. Utmärkelsen startades 2015 mot bakgrund av att Jönköpings län då var sämst i landet gällande antalet ledare som är kvinnor.

– Statistiken visar att siffrorna förändras till det bättre – men det går för långsamt. Arbetet med Årets unga ledande kvinna behövs fortfarande – jämställdhet kommer inte av sig självt. För varje år har vi fått in ett ökat antal nominerade med otroligt hög kompetens, och dessutom ställer sig fler organisationer och företag bakom initiativet. Därför fortsätter vi att jobba med projektet och att lyfta fram ledarförebilder som är kvinnor, säger Nana Björnberg, en av projektledarna för Årets unga ledande kvinna.
Under föregående fyra år har totalt 100 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna, en lista som med denna omgång kommer att fortsätta växa.

”Förra året kom rekordmånga nomineringar in”

https://aretsungaledandekvinna.se kan du fram till den 31 oktober nominera kvinnor under 35 år som bor i länet. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2020 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras.

En av dessa vinner högsta pris och får utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. StyrelseAkademien kommer dessutom dela ut ett specialpris, en styrelseutbildning, till den förebild på listan som visar störst potential att vara med och bidra till att öka andelen kvinnor i länets styrelser.

– Förra året kom rekordmånga nomineringar in – hela 150 stycken – och projektets rekryteringspartner Poolia hade det tuffa och omfattande jobbet att välja ut vilka som skulle placera sig på listan. Hela 40% av kvinnorna på förra årets lista bor och verkar utanför Jönköpings kommun och i år satsar vi ytterligare på att locka nomineringar från hela länet, säger Maria Göransdotter, en av projektledarna för Årets unga ledande kvinna.

Vem kan nomineras till Årets unga ledande kvinna?

– En ledare är ett vitt begrepp och utmärkelsen vänder sig brett, till alla typer av ledare. Vi välkomnar ledare inom näringslivet, offentlig sektor och ideell verksamhet. Ledare från stora och små verksamheter. VD:ar, förändrare, företagsägare, styrelseledamöter, mellanchefer, regionchefer, föreningsledare, opinionsbildare samt alla andra som känner sig eller betraktas som ledare, säger Nana Björnberg.

Kriterierna för att kvalificera sig till listan är att den nominerade…
• är en ledare boende i Jönköpings län
• är kvinna född 1984 eller senare
• kan uppvisa resultat av sitt ledarskap
• är en förebild i sitt sätt att agera
• har en förmåga att inspirera sin omgivning
• inte är en del av tidigare års listor.

– Sedan tidigare innehåller listan förebilder som visat upp resultat av ett skickligt ledarskap inom kommunal verksamhet, tillverkande industri, logistik, skolväsendet och idéburna organisationer. Den är en guldgruva för rekryterare och valberedningar, som vi hoppas att många av regionens företag och organisationer tittar på när de söker experter, föreläsare och kandidater till spännande tjänster, avslutar Maria Göransdotter.

>> Nominera Årets unga ledande kvinna 2019 här!

Om projektet Årets unga ledande kvinna
Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Ridsportalliansen Jönköping och projektet drivs sedan 2019 av Science Park och Handelskammaren Jönköpings län. Satsningen förverkligas genom stöd av Poolia, Hall Media, Combitech, Saab, IKEA, Jönköping University, Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Länsstyrelsen i Jönköpings län, HSB Göta, Cybercom, Elmia, Kinnarps, Yellon, Day Fotografi, StyrelseAkademien och FC-gruppen.
Överskottet från projektet går i år till Ridsportalliansens arbete med att inspirera och ge verktyg till unga ledare.