Nässjöprojekt får internationell uppmärksamhet i 105 länder

Growkomp-projektet, som under 2016–2018 utvecklade 21 bolags innovationsförmåga från Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköping, används som mall för liknande projekt utomlands. 
Utvecklingsprojektet Growkomp avslutades med en konferens på Hooks Herrgård, där deltagarna vittnade om det goda resultatet av satsningen.
En av deltagarna var Ragnars, som redan då vunnit nya affärer tack vare Growkomp. 
Huvudleverantör till projektet var Innovation 360 Group. Magnus Penker, vd och en av grundare till företaget, är internationellt erkänd expert inom innovation, digitalisering och företagsomvandling.

Under tre år hade Growkomp i uppdrag att bidra till en ökad tillväxt och konkurrenskraft för bolag inom tillverkningsindustrin. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden och drevs av näringslivsenheterna i Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköping kommuner i nära samarbete med Jönköping Universitet och Science Park Jönköping samt huvudleverantörerna Codeq och Innovation 360 Group. 

Projektet blev mycket lyckat och Magnus Penker från Innovation 360 Group berättar att de nu startar upp liknande projekt utomlands.

– Bolag i Nordirland får nu samma möjlighet att utvecklas som bolagen i Sävsjö, Nässjö, Vaggeryd och Jönköping fick, säger han. Vi för även dialoger med länder i Nordamerika som är intresserade av att starta upp liknande projekt och vi marknadsför satsningarna som utvecklades i Nässjö emot 105 länder, fortsätter han.

– Jag har haft flera samtal med aktörer ute i dessa 105 länder, bland annat Australien, Tyskland, Italien och Kanada, som är intresserade av att starta liknade projekt, säger Claes Johansson, vd för Nässjö  Näringsliv AB. Vid en föreläsning om Growkomp i Stockholm närvarade representanter från 22 av dessa 105 länder, som ville lära sig mer om projektet. Det är också ett tillfälle där Nässjö sätts på kartan, fortsätter han.

Growkomp startades med att analysera de deltagandes företagens nuläge. Bland annat fick företagen genomföra en InnoSurvey-analys som mäter ens innovationsförmåga. Verktyget har tagits fram av Innovation 360 Group och är unikt på marknaden. Efter en väl genomförd nulägesanalys fick företagen utbildning och företagsintern coachning inom Growkomps tre fokusområden: kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga.

– När Growkomp avslutades hade företagen uppdaterat sina affärsplaner, utvecklat sitt innovationsarbete och blivit mer insatta i kompetens-, försörjning- och hållbarhetsfrågor, säger Claes Johansson.

– Den här modellen har visat sig vara oerhört framgångsrik, säger Magnus Penker. I genomsnitt ökade företagen sina orderböcker med 25 procent, fortsätter han.

Growkomp 2.0 utvecklar ytterligare 15 bolag 

Under 2018 avslutades Growkomp med en konferens där företagen fick berätta om projektets betydelse för just deras verksamheter. Under konferensen bjöd man även in företag till ett Growkomp 2.0.

– Tack vare ytterligare medel från Europeiska Socialfonden kunde vi förlänga projektet med ett år, säger Claes Johansson. Growkomp 2.0 startades under 2018 och kommer att avslutas nu under årsskiftet 2019-2020, fortsätter han.

I Growkomp 2.0 deltar 13 företag från olika branscher. Projektet är en kortare variant av Growkomp 1.0, där man träffas vid sex bootcamps och får intern coachning. Totalt kommer Growkomp ha utvecklat 34 bolag i Sverige, och med tiden kanske ännu fler utomlands.

 


 

Medverkande företag i Growkomp 1.0

ABL Construction Equipment
Anderssons Mekaniska
Bright Dental
Enventus
Expedit
Expodul Inredning
Grimstorps Byggkomponenter
ITAB Shop Concept Jönköping
ITAB Shop Concept Nässjö
Kuvertteamet
Midtrailer
Morgana
Orwak
Pen Interiör
Proton Engineering
PMC Cylinders
Ragnars Inredningar
Sivab Pressverktyg
WOG Metall
Wog Trä
Östrand Hansen

 


 

Medverkande företag i Growkomp 2.0

Forserum Safety Glass
Hags
Härenvik
JSC IT-partner
Kylpanel
Lagerservice
Nevotex
Sandstedt El
Solberga Station
Stormtrivs
Svensson & Linnér
Sävjo Plastic
Sävsjö Transport
Tranås Rostfria
Westal

 


 

Läs mer

> Ytterligare 15 bolag får möjligheten att utvecklas

> Miljonsatsning på industriföretag gav resultat

> Industriföretag på ”bootcamp” i Nässjö

> Innovation i fokus för industriföretag

> Nu lyfter Growkomp – miljoner i utveckling till Nässjöföretag