De skapar lust för arbetsmiljö

Man behöver inte åka till Stockholm för att gå en högkvalitativ kurs i arbetsmiljö. I januari håller Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist en tredagarskurs i Nässjö: ”med lust och inspiration kommer man långt”.
Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist håller en grundkurs i arbetsmiljö i Nässjö 20-22 januari 2016.
Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist håller en grundkurs i arbetsmiljö i Nässjö 20-22 januari 2016.

De brukar säga att det är viktigt att medarbetare trivs, mår bra och presterar – och i den ordningen. Sara Lindberg (Friska Arbetsplatser) och Maria Flanagan Sundqvist (Modescien) är passionerade när det gäller arbetsmiljö och är uppskattade föreläsare och författare i ämnet. Den 20-22 januari kommer de att hålla en grundkurs i arbetsmiljö på hemmaplan.
– Vi har mest jobbat ute på företag runt om i landet med den här kursen. Att vi har en öppen kurs på detta sätt gör att fler företag, inte minst små och medelstora, kan delta, säger Maria Flanagan Sundqvist.

Kursen är till för arbetsmiljöombud (eller skyddsombud som det också kallas) samt chefer – två olika roller som enligt lagstiftningen ska samverka för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö.
– Något som är unikt med vår kurs är att vi lägger stor vikt vid den psykosociala arbetsmiljön, säger Maria Flanagan Sundqvist.
– Speciellt nu är det viktigt, för det kommer en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket i vår, som förtydligar hur man ska arbeta med den psykosociala arbetsmiljön, eller ”organisatorisk och social arbetsmiljö” som det heter, säger Sara Lindberg.

Arbetsmiljöfrågor ses ibland som ett nödvändigt ont, något som de båda föreläsarna gärna hjälper till att ändra på. I sina utbildningar har de många gånger sett människor komma in med en skeptisk attityd och komma ut med ”kli i fingrarna” för att omsätta kunskapen i handling.
– Man får med sig praktiska verktyg att arbeta med de här frågorna. Efter kursen har man också en trygghet i att ”om inte jag kan allt så vet jag i alla fall var jag ska söka kunskap”. Även om man redan innan kan mycket i ämnet så får man inspiration. Och med lust och inspiration kommer man långt, säger Sara Lindberg.
– Det handlar om att inse att arbetsmiljön är jag – och vi tillsammans, säger Maria Flanagan Sundqvist.

Tillsammans skriver Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg på sin andra bok på temat praktiskt arbetsmiljöarbete. Boken förväntas släppas om ett år.

Nässjö Näringsliv AB:s intressenter har 10 % rabatt på kursen.

>>Läs mer om kursen och anmäl dig