De släpper bok om kränkande särbehandling i arbetslivet

Våga bryta tystnaden – ja, det är titeln på Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvists tredje bok om arbetsmiljö. ”Boken handlar om kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi brinner för detta och vet att det är en fråga som engagerar”, säger de.
Maria Flanagan och Sara Lindberg.

Maria Flanagan och Sara Lindberg jobbar båda med arbetsmiljöfrågor i olika former och nu har de för tredje gången skrivit en bok tillsammans. De första böckerna Arbetsglädje – en väg till att må bra och prestera och Nyckel till framgång har varit mycket uppskattade och används idag som utbildningsmaterial och diskussionsunderlag vid kurser och föreläsningar.

I boken får vi följa tre personer som på olika sätt varit utsatta för kränkande behandling på sina arbetsplatser.

– Vi resonerar om allt från lagstiftning till praktiska tips på hur man kan upptäcka att allt inte står rätt till på en arbetsplats, men viktigast av allt är det vi skriver om det förebyggande arbetet. Hela tiden kopplar vi vårt resonemang till dessa tre historier, berättar Maria och Sara.

Boken vänder sig främst till chefer och skyddsombud, men också till andra medarbetare.

– Vi vill att boken ska leda till att vi börjar diskutera de här frågorna. Boken heter ju Våga bryta tystnaden och det är precis vad det handlar om, säger Sara. 

– Att köpa boken till sina anställda är ett utmärkt sätt att börja samtala kring den sociala arbetsmiljön, tillägger Maria.

Dålig arbetsmiljö kostar pengar

Förutom det uppenbara, att alla ska kunna må bra och trivas på sin arbetsplats, så finns det även en ekonomisk aspekt som borde intressera de flesta arbetsgivare.

– Det finns forskning som visar att företag med medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 procent, säger Maria.

Sara och Maria upplever att ”hårda” arbetsmiljöfrågor ofta är det som hamnar i centrum.

– Det är givetvis viktigt med höj- och sänkbara skrivbord, lyfthjälpmedel, med mera. Men vi anser att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är basen. För att uppnå en arbetsplats där såväl chefer som medarbetare trivs, mår bra och presterar krävs att både den fysiska och sociala arbetsmiljön fungerar, säger Sara.

Vill beröra läsarna

Författarna hoppas att boken både ska engagera och beröra de som läser den, men det största syftet med boken är uppenbart.

– Vi vill att de här frågorna ska börja diskuteras på alla arbetsplatser. Det är allas gemensamma ansvar att reagera på och uppmärksamma när en kollega inte mår bra eller utsätts för kränkande behandling. Många drabbade vittnar i efterhand om att “det tysta godkännandet” var det värsta. Alla såg, men ingen gjorde något. Vi måste våga prata om kränkande särbehandling och ta det på allvar, säger Maria.

Bokrelease

Den 20 september är det officiellt boksläpp och författarparet bjuder in till releasefest.

– Alla är hjärtligt välkomna till Lövåsgatan 30, klockan 16.00-18.00 för att dela stunden med oss, säger Sara Lindberg.


Våga bryta tystnaden kommer att finnas tillgänglig för beställning på www.mariafs.se samt på www.friskaarbetsplatser.se. Vill du komma på bokreleasefesten? Anmäl dig till maria@mariafs.se eller till sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se senast den 13 september.