Det nya arbetslivet: JSC snart i nya lokaler

Petter Jacobs, delägare i JSC, berättar om JSC:s satsning på Det Nya Arbetslivet. Platsen och tekniken är viktiga delar, men det är när Jacobs pratar om människan som det verkligen hettar till.
Petter Jacobs vid byggplatsen för JSC:s nya kontor.
Petter Jacobs vid byggplatsen för JSC:s nya kontor.

Det har nog inte undgått många i Nässjö att JSC it-partner bygger en ny fastighet. Innan sommaren ska den 40 personer starka arbetsgruppen flytta in i de aktivitetsbaserade lokalerna med skyltläge ut mot riksväg 40. Men byggnaden är bara en av flera pusselbitar i JSC:s vision om ”det nya arbetslivet”.

Petter Jacobs, delägare, berättar att platsen utgör en av tre delar som utgör Det Nya Arbetslivet, eller DNA, som det kallas på JSC-språk. Och ”platsen” är idag inte endast ett kontor eller en traditionell arbetsplats – det är varhelst man väljer att utföra sitt arbete: hos kunden, hemma, i bilen och så vidare.
– Den klassiska bilden av fabriksarbetsplatsen är inte längre vår verklighet. Inte heller det klassiska kontoret med varsitt skrivbord. Vårt skrivbord finns numera i vår dator – med uppkoppling har vi tillgång till allt vi behöver för att utföra vårt arbete, säger Petter Jacobs.

En förutsättning för att vara oberoende av plats är tekniken (den andra delen i DNA) som möjliggör att arbeta i stort sett varifrån som helst.
– Alla bolag har givetvis olika förutsättningar, men idag kan alla nyttja delar av dessa möjligheter. Tekniken finns, men frågan är om vi använder den, säger Petter Jacobs.

visionsbild
Såhär ska kontorsbyggnaden se ut när den är färdig.

JSC:s nya kontor kommer därför att ha funktionen även som ”democenter” för kunder och andra företag som är nyfikna på hur det är att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats. I korthet är den stora skillnaden att det finns olika rum avsedda för olika arbetsuppgifter eller funktioner snarare än för olika personer. En aktivitetsbaserad arbetsplats är däremot inte en förskönande omskrivning för ”kontorslandskap”. Alla har tillgång till tysta rum, slutna rum eller öppna, kreativa rum, och så vidare.

Den tredje delen i det nya arbetslivet är något som Petter Jacobs gärna talar mycket om, nämligen människan. Det är ingen hemlighet att JSC länge har arbetat med att skapa ”Sveriges bästa arbetsplats” och därtill med stor framgång: flera gånger har de placerat sig på pallplats när Great Place to Work har rankat Sveriges bästa arbetsplatser. Frågor kring hur man på bästa sätt skapar en utvecklande och engagerande arbetsplats har fått Petter Jacobs och hans kollegor att lägga mycket tid och energi på att studera och fundera kring ledarskap och medarbetarskap.
– Vi vill utmana den hierarkiska strukturen som finns på alla företag och som på något sätt sitter i ryggmärgen. Som det klassiska fallet att med den bäste svetsaren: ”Du kan väl vara lite svetsansvarig för de här fem svetsarna”. Och så blir han team leader, och sen blir han lite närmaste chef, ”du har ju koll, du kan väl ta utvecklingssamtalen. Och när du ändå gör det kan du ju ta lönesamtalen också. Och förresten rapportera varje månad till styrelsen är det bättre att du gör, för du har ju koll på det, med en prognos.” Och så slutar det med att han jobbar 60-70 procent med administration, när det egentligen kanske vore bäst att han bara jobbade med att leda de här fem personerna och utveckla dem. Vi märkte att vi i vår tillväxt var på väg att göra likadant hos oss, säger Petter Jacobs.

Det han efterlyser är karriärstegar som inte alltid löper i rakt vertikal riktning – högre lön, bli mellanchef, och så vidare – utan att medarbetarnas potential ska få utvecklas inom de områden de faktiskt brinner för, vilka vägar det än må ta. Därför har JSC startat igång ett antal team som medarbetarna själva får ingå i. Teamen – inte cheferna – har ansvar och mandat över olika områden, som exempelvis kundnöjdhet eller motiverade medarbetare. För närvarande finns åtta olika team.
– Kravet på medarbetarskapet ökar på det sättet att man själv kan påverka sin situation fullt ut, vilket innebär att man på allvar måste ställa sig frågan ”vad vill jag?”. I den hierarkiska modellen skjuter man upp frågan till närmaste chef. Man kanske själv har en tanke om hur man borde lösa den, men man måste skjuta den ifrån sig – trots att den närmaste chefen inte är den som kanske har bäst koll.

Förtroende är ett ord som dyker upp – både uttalat och mellan raderna – gång på gång när Petter Jacobs berättar om det nya arbetslivet. Som att man verkligen ska kunna känna förtroendet från ledningen att fatta beslut efter sitt eget omdöme.
– Man ska ställa sig tre frågor när man fattar ett beslut: är det bra för kunden? Är det bra för mig och JSC? Är det bra för siffrorna? Om det är det, då borde man kunna genomföra det och informera om det i efterhand. Det är viktigare att våga ta de besluten än att vara rädd för att göra fel.

JSC är mitt uppe i detta arbete, betonar Jacobs, och är på intet sätt färdiga med att skapa en icke-hierarkisk struktur. Däremot märker han hur engagemanget verkligen har ökat, inte minst sedan man startade igång teamen. På ett plan handlar det om att, med 40 anställda, upprätthålla det engagemang som fanns när de var en startup med bara ett fåtal personer i bolaget – att man faktiskt själv är bolaget. För ledarna handlar det till stor del om att våga släppa taget.
– Det handlar att som ledare acceptera att jag inte har bäst koll på alla områden i verksamheten längre. Det hade ju jag och Johan (Schelin) när vi själva var heltidskonsulter, då var det inget problem. Nu är vi inte det längre. Därför blir det viktigt för oss att skapa en miljö där medarbetaren själv kan ta beslut. Genom att fokusera på helheten, peka ut riktningen och skapa delaktighet försöker vi nå vårt mål, att skapa en ”startupkänsla” även med 40 anställda.

Det innebär att medarbetare på JSC kan göra sig oumbärliga. Ofta finns det en ambition i företag att skapa strukturer som gör medarbetare utbytbara, menar Jacobs, för att det inte ska bli en alltför hård smäll när någon slutar.
– Vi vill ju lite tvärtom att det ska bli ett så stort problem som möjligt när någon lämnar för då kommer man också under tiden att ha påverkat mest. Man kan välja att boxa in människor så att det är lätt att ersätta dem. Men det är bättre att vara helt unik, låta dig uppfylla din potential. Men då gäller det ju också att lägga mycket tid och pengar på att bygga mot Sveriges bästa arbetsplats så att du inte slutar.

Redan i JSC:s vagga arbetade man med grundvärderingar (kunskap, ärlighet, långsiktighet) vilket fortsätter att ge en riktning för företaget in i 2015. Det finns fall då de tackat nej till affärer för att de inte främjat långsiktighet. Värderingar före intäkter, med andra ord, något som ger såväl medarbetare som kunder en tydlighet och trygghet i förhållandet till företaget. Huruvida JSC är Sveriges bästa arbetsplats eller ej må dryftas av de lärde, men med värderingar lär man komma långt.


Om du vill läsa mer om JSC:s satsning, besök deras blogg Det Nya Arbetslivet eller läs Petter Jacobs gästkrönika på Great Place to Work, Att behålla våra värderingar i tillväxt.