Flexator bygger ny förskola i Håbo

Genom en mycket snabb byggprocess ska en helt ny förskola med sex avdelningar stå klar i Håbo innan semestern 2015. Detta är möjligt tack vare ett samverkansavtal mellan Håbo kommun och den industriella husproducenten Flexator. Tillsammans har man i detalj planerat det kommande bygget.

Med gemensamma mål, visioner och tidplaner ska man på mycket kort tid projektera, planera och bygga en helt ny förskola. Kontraktet för fas 1 som innefattade framtagandet av plan, fasad och tekniska beskrivningar vann laga kraft vecka 37. Därefter följde en intensiv period att planera och reda ut allt som ska vara med i den kommande byggnationen. Under v 47 skrevs sedan kontraktet för fas 2 som innefattar produktionsfasen som ska vara klar v 27 2015.
– För oss på Flexator är detta arbetstempo vardag. Är man däremot van vid traditionella byggprojekt så kan det tempot till en början vara lite skrämmande. Man måste tänka på alla detaljer i ett mycket tidigt skede. Men de flesta som genomfört en byggnation på detta sätt inser vid slutet hur mycket mer förutsägbart och säkrare projektet blir, säger Kristian Grimsbo som är marknadschef på Flexator.