Elite Copy utvecklas

Elite Copy tar steg framåt för att bli en heltäckande leverantör av trycksaker.

Elite Copy

I den grafiska branschen är det snabba svängar. För att kunna hänga med i utvecklingen och vara konkurrenskraftig gäller det att hela tiden förnya sig. Elits Copy har under det senaste året bytt ut alla sina storbilds- och arkprintrar mot nya – och breddar sig för att bli en heltäckande partner inom grafisk produktion.

De har utökat sin maskinpark för att täcka kundernas behov av trycksaker för både inom- och utomhusbruk. Numera trycker de beachflaggor, vepor, fönsterdekor, och mycket annat. Den största delen av Elite Copys uppdrag sker åt nationella företag. De bistår bland annat järnvägs- och byggbranschen med ritningar och storformatsscanning i färg. Ibland trycker de ritningar upp till tio meter långa, ofta på plastpappret Tyvek som klarar både väta och tuffa tag.
– Vi brukar skoja att de är i skala ett till ett, säger Tommy Prebner, ägare.

Elite Copys senaste arktryckprinter klarar av att leverera produkter upp till 70x33cm och även med klarlack eller vitt tryck vilket är en nyhet inom digitalprint. De hanterar även variabeldata, det vill säga personliga utskick.
– Vi har också valt att ha en backup printer för att öka vår produktionskapacitet. Detta medför en merkostnad för oss, men för att bibehålla vår leveranssäkerhet och därigenom kundernas förtroende anser vi att det är välmotiverat, säger Tommy.

I våras vann Elite Copy en större upphandling av trycksaker och då visade sig denna satsning vara rätt eftersom det rör sig om stora kvantiteter som ska levereras på kort tid.

Nyligen blev Elite Copy nominerade till Swedbanks centrala upphandling av trycksaker. De konkurrerade med jättar som Strålfors och TMG gruppen. Även om de inte lyckades få uppdraget visar själva nomineringen att företaget har ett stort förtroende och hög kapacitet, jämförbart med tunga aktörer på marknaden.
– Vi vill inte ge oss på uppdrag innan vi vet att vi gör det med högsta kvalitet, framhåller Prebner.

Sedan ett par år är Patrik Karlsson anställd i företaget, en art director med koll på layout och design. Det innebär att Elite Copy numera hjälper till med att ta fram en grafisk profil och att skapa trycksaker hela vägen från idé till färdig produkt.
– Vi vill att våra kunder ska välja oss som sin enda kontaktväg vad det gäller framtagning och produktion av trycksaker, avslutar Prebner,

Elite Copy håller öppet hela sommaren.