Elkraftgruppen etablerar i Nässjö

Johan Karlsson är VD för Elkraftgruppen och en frisk fläkt inom den järnvägsrelaterade sektorn. Nu etablerar företaget sig i Nässjö.
Johan Karlsson, VD för Elkraftgruppen. Alltid på språng.

Johan Karlsson, VD vid Elkraftgruppen i Helsingborg har inväntat rätt tillfälle för att starta företaget Elkraftgruppen. I juli månad var det dags. Företaget etablerar sig i Nässjö och tar lokaler i anspråk i industribyn.
– Jag vet att det finns ett stort behov av kompetens, bland annat inom lågspänning & fjärrstyrning, säger en förhoppningsfull VD.

Mentalt har Johan Karlsson varit väl förberedd på sin företagsidé. Den har han funderat på under en tioårsperiod. Kunskapsmässigt står Johan och hans medarbetare mycket väl rustade. Och att samarbeta över företagsgränserna ser han som en förutsättning för att överleva långsiktigt.

Nästan alla mindre och medelstora aktörer i den stora floran av järnvägsrelaterade företag i Nässjö består av personer som tidigare jobbat tillsammans. Dels i gamla banverket, dels inom andra konstellationer.
– Det betyder att ibland är vi skarpa konkurrenter, men vi kan också komplettera varandra och samarbeta om diverse jobb. Det tycker jag är fint.

Apropå just samarbete så erbjuder Elkraftgruppen tillsammans med systerföretaget Elektrobyggnad som också har sin bas i bl.a. Nässjö en komplett aktör som fokuserar 100% på kraftförsörjning med allt ifrån från kontaktledning till lågspänning. Mattias Lundström som äger Elektrobyggnad och till hälften Elkraftgruppen är gammal arbetskamrat till Johan från Banverket industridivisionen och de kompletterar varandra bra i ett väl fungerande samarbete.

Elkraftgruppens VD är en man som brinner för järnvägsrelaterade frågor. Dels för att klara vardagen med företagets uppgifter som rör lågspänning, växelvärme och fjärrstyrning. Dels sticker han gärna ut hakan.
– Jag ser det som problematiskt att järnvägen är så överbelastad att det är svårt att få tider för att utföra underhåll eller större upprustningar på prioriterade sträckor. Det löses inte av mötesplatser på linjen där varje växel skapar en potentiell felkälla utan det behövs stora investeringar på nya spår där Europabanan med höghastighetsbana från Stockholm-Jönköping-Köpenhamn till Hamburg är ett exempel på en viktig investering för att avlasta befintlig stambana och öka tågtätheten. Men det skulle också skapa större möjligheter att lägga om trafik vid spårunderhåll.
– Jag välkomnar det nya förslaget från på mycket omfattande satsningar på underhåll som är en förutsättning för ett fungerande järnvägsnät, men jag är rädd för att det skjuter upp viktiga investeringar.

– Som hemmahörande i Helsingborg måste jag få lobba lite för Södertunneln & Tågaborgstunneln. Sedan 1993 då dåvarande regering tog beslutet att Västkustbanan skulle byggas ut till dubbelspår är det långt ifrån färdigt. Då Hallandsåsen börjar komma till sitt slutskede skulle avsaknaden av dubbelspår från Maria Station norr om Helsingborg till centralstation i Helsingborg sänka kapaciteten avsevärt på sträckan.

Helsingborgs stad har till största delen finansierat projektet Södertunneln. Det har avstannat av kostnadsskäl. Det bidrar i sin tur till att den framtida förbindelsen mellan Helsingborg och Öresund får ett osäkert slutdatum.
– Det är inte bra eftersom en framtida förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör verligen behövs. Det skulle bl a ge Öresundsbron en välbehövling avlastning.
Här anser jag att regeringen har 2 bra tillfällen att investera för att som Catharina Elmsäter-Svärd (M) säger, ”bygga bort flaskhalsar i kapaciteten”.

Ingen tvekan om att en färgstark personlighet etablerar sig i Nässjö. Hemsida: www.elkraftgruppen.se