Swemaint går som på räls

Service 365 dagar om året är ett av ledorden för Swemaint, ett service- och underhållsföretag med rötterna i gamla SJ.
Produktionschef Peter Overup (tv) har för dagen landat i Nässjö och har planeringsmöte med Verkstadschef Ingemar Kvist.

Service 365 dagar om året är ett av ledorden för Swemaint, ett service- och underhållsföretag med rötterna i gamla SJ. I dag är Swemaint norra Europas ledande företag när det gäller reparations- och underhållstjänster för godsvagnar.
För verkstadschef Ingemar Kvist och hans medarbetare i Nässjö vet man inte alltid vid dagens början hur det hela skall sluta.
– Det kan ringa en kund när som helst på dagen. Då får vårt mobila team ge sig iväg.

Det kan handla om att en godsvagn gått sönder i mer eller mindre stor omfattning. Den kanske måste bärgas. Vår erfarna personal som ställer upp i alla väder grejar det, även om det blir tuffa arbetspass ibland.

Ingemar Kvist har jobbat i branschen sedan 1981 och varit med sedan SJ-tiden.
Mycket har naturligtvis förändrats. För trettio år sedan var det inte så mycket tal om ISO-certifieringar och inte fullt så mycket dokumentation. I dag handlar det också om rejäla kompetenskrav.
– Det räcker inte med att man har gått exempelvis fordonsteknisk utbildning. Den här branschen fungerar inte som en bilfirma. Men vi ser till att vårt folk internutbildas. Man skall kunna tekniken, man bör också vara data- och språkkunnig. Det är ju inte ovanligt att godsvagnar från utländska företag går sönder i Sverige.

Sju personer inklusive Ingemar Kvist är knutna till verkstaden i Nässjö. Det går åt rejäla hjälpmedel för att kunna lyfta det tunga järnvägsmaterialet , men man har naturligtvis väl inarbetade rutiner. Vid ett besök i verkstaden finner vi reparatören Johan Gunnarsson i full aktion under en timmervagn, med pensel och en hink olja i högsta hugg. Det finns många delar som behöver smörjas lite extra.

Johan Gunnarsson smörjer en timmervagn, det går åt mycket ”smörjmedel”.

Peter Overup är sedan drygt ett år produktionschef inom Swemaint och har hela Sverige som arbetsfält och får även verka i Norge. Han delar sin tid mellan huvudkontoret i Göteborg och vagnverkstaden i Malmö. Tidigare arbetade han inom moderbolaget Kockums Industrier i Malmö där han ansvarade för produktion och nytillverkning av godsvagnar.
– Arbetet är stimulerande och spännande då den ena dagen inte är den andra lik.

Peter sticker ut hakan en aning när han påtalar ett visst bekymmer.
– Kanske någon tror att jag talar i egen sak, säger han och syftar på att en del företag som äger godsvagnar väntar alldeles för länge med att ge dem service och tillsyn. I flera fall kan snålheten bedra visheten, så det blir dyrare på sikt. Dessutom, menar Peter Overup, är det allvarligt att vagnar som inte är i god kondition sliter på spåren. Exempelvis ger ju halvskadade hjul en rad icke önskvärda effekter både för den som äger godsvagnen och naturligtvis för Trafikverket som äger spåren.

I nuläget läggs ett stort ansvar för tillsynen på den som äger godsvagnen. Peter menar att här måste det till en skärpning. Våra bilar besiktigas som bekant. Här finns ”en del att göra”.

Swemaint har närmare 250 anställda i Sverige. Vid de tolv verkstäderna i varierande storlek från söder till norr arbetar mellan 5-35 personer på respektive vekstad. Peter Overup tror att spridningen av verkstäderna kommer att bestå.
– Vi bor i ett avlångt land och när behoven uppstår måste det finnas rimliga avstånd. Så enheten i Nässjö kommer säkert att ha fullt upp under överskådlig tid.