Flexator namnger idrottsplatsen i Anneberg

Granvalla i Anneberg byter namn. Det anrika byggföretaget Flexator har köpt namnrättigheterna till idrottsplatsen i Anneberg, som de närmaste fem åren kommer att heta Flexatorvallen.
– Vi är stolta över våra rötter och vill bidra till att Anneberg som samhälle har en stark och livskraftig idrottsförening, säger Kristian Grimsbo, marknadschef på Flexator.