Nystartade MSG satsar på säkerhet och miljö

Nystartade Miljö- och Säkerhetsgruppen ska hjälpa kunder inom byggnadsmiljö, skadedjurssäkring, matsäkerhet, brandskydd och arbetsmiljö.
Fredrik och Roger Cefalk, Miljö- och Säkerhetsgruppen
Fredrik och Roger Cefalk, Miljö- och Säkerhetsgruppen

Roger och Fredrik Cefalk, far och son, har startat MSG – Miljö- och Säkerhetsgruppen. Med mångårig erfarenhet av branschen tar de sig an både privatpersoners och företags behov inom miljö och säkerhet.
– Vi är konsultativa men är även ute och levererar. Och vi skapar ett nätverk med samarbetspartners. Allt beror på vad det är kunden vill ha. Om vi får det drag som vi hoppas på en bit in på året så ser jag att vi är flera medarbetare här något år framåt, säger Roger Cefalk.

De båda Cefalkarna åtar de sig allt som handlar om inomhusmiljö. Fredrik är inriktad mot privatpersoner och utför överlåtelsebesiktningar, skadebesiktningar, fuktmätning, avfuktning och mycket annat.
– Vi försöker jobba så nära kunden som möjligt. Vi lägger gärna ett antal besök hos kunden för att verkligen skapa relationen och ta reda på behovet. Det kan vara att en kund behöver hjälp med det lilla eller en kund som behöver hjälp med allt. Vi vill att det ska vara flexibelt för kunden och inte enbart komma med paketlösningar, säger Fredrik.

Flexibilitet är nyckelordet för MSG även inom företagstjänster. Arbetsmiljö är en viktig komponent som innefattar både den rent fysiska inomhusmiljön, men även psykosociala faktorer. Efter behov tar MSG in externa experter inom exempelvis buller eller ergonomi för att kunden ska få experthjälp inom vilket område det än handlar om. Inom matsäkerhetsområdet finns ett lagkrav på att alla som hanterar öppet livsmedel måste ha utbildning och aktivt arbeta med egenkontroll. Likadant är det inom området brandskydd, där det också finns krav på systematiskt arbete (SBA) och utbildning för att förebygga.
– Vi är till för att hjälpa kunden att upprätthålla en hög standard, inte att vara poliser. Inom matsäkerhet, brandskydd och arbetsmiljö ska både små och stora kunder kunna ha ett kvalitetssystem som styr säkerställer de här bitarna, säger Roger.

Efter ett antal år i branschen har far och son Cefalk klart för sig vad som är viktigt för kunden: kompetens, kundnytta och en ödmjuk inställning till behov och tillgänglighet.
– Är det någon som ringer så är vi på plats dagen efter förhoppningsvis, åtminstone får kunden svar inom 24 timmar, vi har det högt på agendan att vara nåbara, säger Fredrik.